Kdo jsme?

Vítejte na stránkách Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně, školy s téměř stoletou tradicí. Snažíme se poskytnout našim studentům kvalitní vzdělání a připravit je na studium na vysněné vysoké škole i pro život. Usilujeme o to, aby se studenti u nás cítili příjemně a na studijní léta strávená na hlučínském gymnáziu rádi vzpomínali, proto jim nabízíme celou řadu mimoškolních akcí, exkurzí i výjezdy do zahraničí.

Výuka probíhá v 10 kmenových třídách, v odborných učebnách a nově zrekonstruované tělocvičně. K dispozici dále máme chemickou posluchárnu, laboratoř chemie, fyziky a biologie, multimediální učebnu s interaktivní tabulí, učebnu hudební výchovy, výtvarné výchovy a výpočetní techniky. Učebny jsou vybaveny převážně novým nábytkem, všude je možné připojení k internetu.

Samozřejmostí je zapojení do projektů: nová moderní multifunkční učebna vybavena počítači a projekcí byla vybudovaná díky projektu EU peníze středním školám. Dvě jazykové učebny byly zrekonstruovány v rámci projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“. Věda hravě, názorně, ale především zajímavě je název dalšího projektu, který jsme v nedávné době realizovali.

Proč studovat na naší škole?

  • Moderní vybavení

  • Příprava na VŠ

  • Skvělý kolektiv

  • 4. a 6. leté programy

loading