Květen 2017

Komm Bücherwurm!

V pátek 26. 5. 2017 proběhla v prostorách naší školy soutěž v četbě německého textu "Komm Bücherwurm!" Akci pořádalo Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska a zúčastnili se jí vedle studentů naší školy také žáci SOŠ z Opavy a Klimkovic a žáci ...

Informace zde

Uběhli jsme půlmaraton!

V sobotu 27. 5. 2017 se konal Hlučínský půlmaraton. No a co bychom to byli za primu, abychom se ho nezúčastnili, že? Kolem 6:30 ráno nám zazvonily budíky a vyhecovaní jsme ochotně vstali. Oblékli jsme si naše jedinečná trička s ...

Informace zde

Exkurze v Biocelu

Ve čtvrtek 11. května se vybraní studenti kvinty a 3. A zúčastnili exkurze do společnosti Biocel v Paskově, která se zabývá především výrobou viskózové buničiny, ze které se později vyrábí grafický papír a obalové materiály. Dozvěděli jsme se, jak probíhá ...

Informace zde

Už jste byli v OSN? My ano!

Nejprve pro neznalé zkratek – OSN je Organizace spojených národů. Je to mezinárodní organizace sdružující k dnešnímu dni 193 států a jejím hlavním posláním je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Nám nejbližší sídlo se nachází v rakouské metropoli Vídni ...

Informace zde

Prima navštívila radnici

Ve čtvrtek 4. května 2017 jsme se vydali na prohlídku Městského úřadu v Hlučíně. Po příchodu na radnici se nás ujala paní Jarmila Harazinová, která nás provázela od obřadní síně až po půdu. Díky paní Harazinové jsme se dozvěděli spoustu ...

Informace zde

Exkurze – robotika

V pátek dne 5. 5. 2017 měli žáci 1.A a tercie možnost zaposlouchat se do zajímavé přednášky o dronech a následně si je vyzkoušet v praxi. Veškerý program probíhal na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Program pro nás připravili ...

Informace zde

Grandfinále v Prezentiádě

Před nedávnou dobou jsme se společně s dalšími týmy naší školy zúčastnili Prezentiády. V nominačním kole jsme všichni uspěli, a tak před námi bylo kolo krajské. V kategorii středních škol se naše týmy umístily na 4. místě (Daniel Klásek, Karolína ...

Informace zde

Emisaři na VUT Brno

Dne 26. 4. 2017 jsme my, emisaři z hlučínského, opavského, ostravského a havířovského gymnázia jeli navštívit VUT Brno. Tam nás čekalo představení této vysoké školy, a pak přišla ta zajímavější část výletu… V menších skupinkách jsme se vydali do laboratoří, ...

Informace zde