Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium

Vážení rodiče, milí uchazeči,

dovolte mi Vás informovat, že vyšel zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Zde uvádím nejpodstatnější informace z výše uvedeného zákona:

  • Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.
  • Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
  • Konkrétní obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy – viz kritéria pro přijetí na http://ghlucin.cz/informace-uchazecum/.
  • Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. (Výsledky zkoušky bude uznávat i škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí.)
  • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.
  • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading
  • Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial