Informace uchazečům

 

Obory vzdělávání:

Šestileté studium:        79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium:         79-41-K/41 Gymnázium

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. Nepožadujeme tedy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).

Pro uchazeče ze sedmých a devátých tříd jsou zde ukázkové testy.

Přihlášky odevzdejte ředitelce školy do 1. března příslušného kalendářního roku.

Školní rok 2019/2020

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

– čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

– šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

 

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka se uskuteční v termínu:

12. dubna 2019 pro čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium – 1. řádný termín
15. dubna 2019 pro čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium – 2. řádný termín
16. dubna 2019 pro šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium – 1. řádný termín
17. dubna 2019 pro šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium – 2. řádný termín
Náhradní termíny konání testů jsou v květnu 2019 pro oba obory.Přihlášky odevzdejte ředitelce školy do 1. března 2019!Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

KRITÉRIA K PŘIJETÍ – čtyřleté studium
KRITÉRIA K PŘIJETÍ – šestileté studium

 

Čtyřleté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči, formulář pro odvolání je zde

V případě přijetí je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy 30. 4. 2019 do 18 hodin.

Šestileté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči, formulář pro odvolání je zde

V případě přijetí je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy 30. 4. 2019 do 18 hodin.

I v letošním školním roce se na naší škole uskuteční Dny otevřených dveří. Rodiče a žáci mají možnost projít si učebny a seznámit se s prostředím školy.

Podzimní termín: 27. 11. 2018 (úterý dopoledne i odpoledne –  od 8 do 17 hodin)

Zimní termín: 22. 1. 2019 (úterý jen odpoledne – od 16 do 18 hodin)

Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připravení  zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Pro zájemce nabízíme přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ. V kurzech se budoucí studenti seznámí s koncepcí testů CERMAT, které se u přijímacích zkoušek v roce 2019 využijí.

Kurz pro žáky devátých tříd:

  • - se koná vždy ve středu od 15 do 17 hodin
  • - kurz začne 9. ledna 2019 už ve 14:45
  • - kurz je již OBSAZEN – neposílejte peníze na účet

 

Kurz pro žáky sedmých tříd:

  • - se koná vždy ve čtvrtek od 15 do 17 hodin
  • - kurz začne 3. ledna 2019 už ve 14:45
  • - v kurzu jsou ještě 4 volná místa

 

S sebou musí mít žáci potvrzení o zaplacení kurzu, přezůvky, psací a rýsovací potřeby. Vhodné jsou i svačinky a pití.

Přihlášení do kurzů

Předběžně je možné se přihlásit mailem na adresu sabolova @ ghlucin.cz, kde uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu a obec kde bydlí. Místo vám bude zabukováno do Dnu otevřených dveří.

Chcete-li se přihlásit již závazně, můžete tak učinit jen pomocí platby (viz níže).

Kurzy je možné zaplatit (1 800 Kč):

  • - po domluvě osobně ve škole p. Mgr. Sabolové,
  • - převodem na účet 531884001/5500 var. s. pro 7. třídu 201907; kde v kolonce pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a obec, kde bydlí,
  • - osobně na Dni otevřených dveří p. Mgr. Sabolové.

Pro rodiče přihlášených studentů pořádáme v 4. XII. v 16 h schůzku, kde budou seznámeni s koncepcí kurzů a podány další informace k přípravě na přijímací zkoušky.

Lekce nebudou v době jarních prázdnin opavského okresu.

Varianta pro ruční vyplnění je zde.

Šestileté i čtyřleté studium

Učební plán

loading
  • Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial