Studentům

1. 9. 2016 Zahájení školního roku
12. 9. 2016 Maturitní zkouška – podzimní termín
20. 9. 2016 Třídní schůzky s rodiči žáků I. a 1. A
26. – 27. 10. 2016 Podzimní prázdniny
8. 11. 2016 Třídní schůzky s rodiči žáků v 17:00
18. 11. 2016 Crazy den a Non-stop ve volejbale
do 25. 11. 2016 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
29. 11. 2016 Den otevřených dveří (8:00 až 17:00)
16. 12. 2016 Stužkovací večírek maturantů
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny
14. 1. 2017 Společenský ples gymnázia
24. 1. 2017 Den otevřených dveří (16:00 až 18:00)
3. 2. 2017 Pololetní prázdniny
27. 2. – 3. 3. 2017 Jarní prázdniny
26. 3. – 31. 3. 2017 Lyžařský kurz (III., 1. A)
4. 4. 2017 Třídní schůzky s rodiči žáků v 17:00
13. 4. – 14. 4. 2017 Velikonoční prázdniny
12. 4. a 19. 4. 2017 Přijímací zkoušky do čtyřletého studia
18. 4. a 20. 4. 2017 Přijímací zkoušky do šestiletého studia
2. 5. – 9. 5. 2017 Písemná část maturitní zkoušky (VI., 4. A)
od 16. 5. 2017 Ústní maturitní zkoušky (VI. A, 4. A)
19. 6. – 23. 6. 2017 Sportovně turistický kurz (V., 3. A)  – Itálie, ČR
26. 6. – 27. 6. 2017 Třídní exkurze
29. 6. 2017 Sportovní den
30. 6. 2017 Ukončení školního roku
4. 9. 2017 Začátek nového školního roku

Společná část:

 1. předmět: český jazyk a literatura
 2. předmět: cizí jazyk nebo matematika

Povinná profilová zkouška

Studenti si volí dva předměty: druhý cizí jazyk (němčina, ruština), společenský základ, dějepis, geografie,  matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika.

Nepovinná profilová zkouška

Studenti si volí maximálně dva předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, společenský základ, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika, matematika+.

Termíny maturitních zkoušek

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky se koná 11. dubna 2017. Didaktické testy a písemná práce z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky se píší od 2. do 9. května 2017. Profilová část a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají od 16. května 2017.

Soubory témat k maturitní zkoušce

Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury 2016-2017

Seznam literárních děl – formulář

PUP

Studenti maturitního ročníku, kteří budou požadovat přiznané uzpůsobení podmínek (PUP) pro MZ, si nejpozději začátkem října vyzvednou příslušný formulář u výchovné poradkyně. S tímto formulářem, jehož část vyplní vyučující, se pak objednají v PPP (pedagogicko-psychologické poradně).

odkazy

V kvintě šestiletého studia (ve třetím ročníku čtyřletého studia) si žáci zvolí tři předměty z nabídky:

 1. Literární seminář
 2. Seminář z českého jazyka
 3. Konverzace v anglickém jazyce
 4. Konverzace v německém jazyce
 5. Konverzace v ruském jazyce
 6. Společenskovědní seminář
 7. Seminář z dějepisu
 8. Cvičení z geografie
 9. Historicko-geografický seminář
 10. Cvičení z matematiky
 11. Cvičení z fyziky
 12. Cvičení z chemie
 13. Cvičení z biologie
 14. Programování
 15. Vybrané kapitoly z informatiky

V sextě šestiletého studia (ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia) si žáci zvolí čtyři předměty z nabídky:

 1. Literární seminář
 2. Seminář z českého jazyka
 3. Konverzace v anglickém jazyce
 4. Konverzace v německém jazyce
 5. Konverzace v ruském jazyce
 6. Společenskovědní seminář
 7. Seminář s dějepisu
 8. Seminář z geografie
 9. Seminář z matematiky
 10. Seminář z fyziky
 11. Seminář z chemie
 12. Seminář z biologie
 13. Programování
 14. Vybrané kapitoly z informatiky

 1. Pěvecký sbor
 2. Latina
 3. Sportovní hry
 4. Psaní na klávesnici
 5. Šachy
 6. English club „T.A.L.K“

Zájmových útvarů se mohou zúčastnit žáci všech ročníků.

Český jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Čtenářská gramotnost 1. VY_32_INOVACE_61 VY_32_INOVACE_80 III.
Čtenářská gramotnost 2. VY_32_INOVACE_81 VY_32_INOVACE_100 III.-IV.
Čtenářská gramotnost 3. VY_32_INOVACE_341 VY_32_INOVACE_360 V.-VI.

Anglický jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Reálie anglicky mluvících zemí VY_32_INOVACE_181 VY_32_INOVACE_200 IV.-VI.
Anglicky s hudbou VY_32_INOVACE_201 VY_32_INOVACE_220 I.-IV.

Německý jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Die Tücken der deutschen Grammatik VY_32_INOVACE_161 VY_32_INOVACE_180 I.-VI.
Alltagsthemen VY_32_INOVACE_381 VY_32_INOVACE_400 I.-VI.

Ruský jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Katitsja, katitsja goluboj vagon, aneb cestování po Ruštině VY_32_INOVACE_141 VY_32_INOVACE_160 III.-VI.

Společenský základ

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Religionistika, Filosofie VY_32_INOVACE_41 VY_32_INOVACE_60 IV.-VI.

Šablona: VI/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti)

Název Od Do Ročník
Finanční gramotnost VY_62_INOVACE_21 VY_62_INOVACE_40 II. a V.

Dějepis

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Úvod do studia dějin a Pravěk VY_32_INOVACE_101 VY_32_INOVACE_120 II.
Novověk VY_32_INOVACE_121 VY_32_INOVACE_140 I.; IV.
Vybrané kapitoly z moderních dějin VY_32_INOVACE_321 VY_32_INOVACE_340 IV.-V.
Dějiny 19. a 20. století VY_32_INOVACE_361 VY_32_INOVACE_380 II.

Matematika

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Geometrické útvary v prostoru VY_32_INOVACE_301 VY_32_INOVACE_320 II.-IV.

Šablona: IV/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol)

Název Od Do Ročník
Kombinatorika, Pravděpodobnost a Statistika VY_42_INOVACE_1 VY_42_INOVACE_32 V.
Goniometrie pro ZŠ VY_42_INOVACE_33 VY_42_INOVACE_64 II.
Konstrukční úlohy v planimetrii VY_42_INOVACE_65 VY_42_INOVACE_96 II., III., V.
Matematické hry a aktivity VY_42_INOVACE_97 VY_42_INOVACE_128 I.-V.

Šablona: VI/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti)

Název Od Do Ročník
Finanční matematika VY_62_INOVACE_1 VY_62_INOVACE_20 II., IV., V.

Fyzika

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Elektřina VY_32_INOVACE_1 VY_32_INOVACE_20 IV.-V.
Optika a magnetismus VY_32_INOVACE_21 VY_32_INOVACE_40 V.

Biologie

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Botanika I. VY_32_INOVACE_221 VY_32_INOVACE_240 III.
Botanika II. VY_32_INOVACE_241 VY_32_INOVACE_260 III.

Chemie

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Anorganická chemie VY_32_INOVACE_401 VY_32_INOVACE_420 I.-III.

Informatika a výpočetní technika

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Programování VY_32_INOVACE_261 VY_32_INOVACE_280 III.
Databáze VY_32_INOVACE_281 VY_32_INOVACE_300 V.