Studentům

 

3. 9. 2018 Zahájení školního roku
11. 9. 2018 Maturitní zkouška – podzimní termín
18. 9. 2018 Třídní schůzky s rodiči žáků I. a 1. A
29. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
13. 11. 2018 Třídní schůzky s rodiči žáků v 17:00
16. 11. 2018 Crazy den a Non-stop ve volejbale
do 30. 11. 2018 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
27. 11. 2018 Den otevřených dveří (8:00 až 17:00)
14. 12. 20121.12. 2018 Stužkovací večírek maturantů třídy VI.Stužkovací večírek maturantů třídy 4.A
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
leden 2019 Společenský ples gymnázia
22. 1. 2019 Den otevřených dveří (16:00 až 18:00)
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny
4. 3. – 8. 3. 2019 Lyžařský kurz (III., 1. A)
11.3. – 17.3. 2019 Jarní prázdniny
9. 4. 2019 Třídní schůzky s rodiči žáků v 17:00
duben 2019 Přijímací zkoušky do čtyřletého studia
duben 2019 Přijímací zkoušky do šestiletého studia
11. dubna 2019 Písemná práce z ČJ, společná část MZk
18. dubna 2019  Velikonoční prázdniny
od 2. 5. 2019 Písemná část maturitní zkoušky (VI., 4. A)
od 16. 5. 2019 Ústní maturitní zkoušky (VI. A, 4. A)
17. 6. – 21. 6. 2019 Sportovně turistický kurz (V., 3. A)  – Itálie, ČR Hluboká
25. 6. – 26. 6. 2019 Třídní exkurze
27. 6. 2019 Sportovní den
28. 6. 2019 Ukončení školního roku
 2. 9. 2019  Začátek nového školního roku

Společná část:

 1. předmět: český jazyk a literatura
 2. předmět: cizí jazyk nebo matematika

Povinná profilová zkouška

Studenti si volí dva předměty: druhý cizí jazyk (němčina, ruština), společenský základ, dějepis, geografie,  matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika.

Nepovinná profilová zkouška

Studenti si volí maximálně dva předměty: český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, společenský základ, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika, matematika+.

Termíny maturitních zkoušek

Písemná práce z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky se koná 11. dubna 2019. Didaktické testy a písemná práce z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky se píší od 2. května 2019. Profilová část a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají od 16. května 2019.

Soubory témat k maturitní zkoušce

Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury od šk. roku 2018-2019

Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury od šk. roku 2018-2019 včetně vydání

Seznam literárních děl – formulář

PUP

Studenti maturitního ročníku, kteří budou požadovat přiznané uzpůsobení podmínek (PUP) pro MZ, si nejpozději začátkem října vyzvednou příslušný formulář u výchovné poradkyně. S tímto formulářem, jehož část vyplní vyučující, se pak objednají v PPP (pedagogicko-psychologické poradně).

odkazy

V kvintě šestiletého studia a ve třetím ročníku čtyřletého studia si žáci zvolí dva předměty z nabídky:

 1. Konverzace v anglickém jazyce
 2. Konverzace v německém jazyce
 3. Konverzace v ruském jazyce
 4. Společenskovědní seminář
 5. Seminář z dějepisu
 6. Cvičení z geografie
 7. Cvičení z matematiky
 8. Cvičení z fyziky
 9. Cvičení z chemie
 10. Cvičení z biologie
 11. Programování
 12. Deskriptivní geometrie

V sextě šestiletého studia a ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia si žáci zvolí čtyři předměty z nabídky:

 1. Seminář z českého jazyka
 2. Konverzace v anglickém jazyce
 3. Konverzace v německém jazyce
 4. Konverzace v ruském jazyce
 5. Společenskovědní seminář
 6. Seminář s dějepisu
 7. Seminář z geografie
 8. Seminář z matematiky
 9. Seminář z fyziky
 10. Seminář z chemie
 11. Seminář z biologie
 12. Programování
 13. Deskriptivní geometrie
 14. Psychologie
 15. Latina

 1. Pěvecký sbor
 2. Latina
 3. Sportovní hry
 4. Psaní na klávesnici
 5. Šachy
 6. English club „T.A.L.K“

Zájmových útvarů se mohou zúčastnit žáci všech ročníků.

Český jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Čtenářská gramotnost 1. VY_32_INOVACE_61 VY_32_INOVACE_80 III.
Čtenářská gramotnost 2. VY_32_INOVACE_81 VY_32_INOVACE_100 III.-IV.
Čtenářská gramotnost 3. VY_32_INOVACE_341 VY_32_INOVACE_360 V.-VI.

Anglický jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Reálie anglicky mluvících zemí VY_32_INOVACE_181 VY_32_INOVACE_200 IV.-VI.
Anglicky s hudbou VY_32_INOVACE_201 VY_32_INOVACE_220 I.-IV.

Německý jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Die Tücken der deutschen Grammatik VY_32_INOVACE_161 VY_32_INOVACE_180 I.-VI.
Alltagsthemen VY_32_INOVACE_381 VY_32_INOVACE_400 I.-VI.

Ruský jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Katitsja, katitsja goluboj vagon, aneb cestování po Ruštině VY_32_INOVACE_141 VY_32_INOVACE_160 III.-VI.

Společenský základ

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Religionistika, Filosofie VY_32_INOVACE_41 VY_32_INOVACE_60 IV.-VI.

Šablona: VI/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti)

Název Od Do Ročník
Finanční gramotnost VY_62_INOVACE_21 VY_62_INOVACE_40 II. a V.

Dějepis

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Úvod do studia dějin a Pravěk VY_32_INOVACE_101 VY_32_INOVACE_120 II.
Novověk VY_32_INOVACE_121 VY_32_INOVACE_140 I.; IV.
Vybrané kapitoly z moderních dějin VY_32_INOVACE_321 VY_32_INOVACE_340 IV.-V.
Dějiny 19. a 20. století VY_32_INOVACE_361 VY_32_INOVACE_380 II.

Matematika

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Geometrické útvary v prostoru VY_32_INOVACE_301 VY_32_INOVACE_320 II.-IV.

Šablona: IV/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol)

Název Od Do Ročník
Kombinatorika, Pravděpodobnost a Statistika VY_42_INOVACE_1 VY_42_INOVACE_32 V.
Goniometrie pro ZŠ VY_42_INOVACE_33 VY_42_INOVACE_64 II.
Konstrukční úlohy v planimetrii VY_42_INOVACE_65 VY_42_INOVACE_96 II., III., V.
Matematické hry a aktivity VY_42_INOVACE_97 VY_42_INOVACE_128 I.-V.

Šablona: VI/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti)

Název Od Do Ročník
Finanční matematika VY_62_INOVACE_1 VY_62_INOVACE_20 II., IV., V.

Fyzika

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Elektřina VY_32_INOVACE_1 VY_32_INOVACE_20 IV.-V.
Optika a magnetismus VY_32_INOVACE_21 VY_32_INOVACE_40 V.

Biologie

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Botanika I. VY_32_INOVACE_221 VY_32_INOVACE_240 III.
Botanika II. VY_32_INOVACE_241 VY_32_INOVACE_260 III.

Chemie

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Anorganická chemie VY_32_INOVACE_401 VY_32_INOVACE_420 I.-III.

Informatika a výpočetní technika

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Programování VY_32_INOVACE_261 VY_32_INOVACE_280 III.
Databáze VY_32_INOVACE_281 VY_32_INOVACE_300 V.

loading
 • Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial