Ocenění našeho studenta

Ocenění našeho studenta

Ve středu 6. 11. 2019 byli výjimečně nadaní žáci středních škol Moravskoslezského kraje oceněni za své úspěchy a skvělé výsledky. Ocenění a  poděkování obdržel i student kvinty Adam Piskalla, který reprezentoval naši školu v soutěžích a olympiádách z humanitních, ale především přírodovědných předmětů.  Myslím, že nebyl předmět, jehož soutěže by se Adam na nějaké úrovni neúčastnil. Po vítězstvích v okresních kolech a postupových kolech krajských se stal úspěšným řešitelem i v celostátních kolech olympiád – logické, matematické a zeměpisné. Navíc získal spolu s Přemkem Bělkou prvenství v mezinárodní soutěži v polské Wodzisławi, a to ve znalostech reálií Německa, Anglie a Ruska.

Po celou dobu svého studia Adam dosahuje vynikajících výsledků, každý ročník absolvoval s průměrem 1,00. Věřím, že se stejným výsledkem i průměrem zakončí své šestileté studium v květnu 2020.

Díky, Adame!

RNDr. Marta Humplíková, třídní učitelka

IMG_20191107_094940 kopie

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading