Duben 2018

Jeden svět

Hasičské muzeum města Ostravy a Cineport v areálu Dolních Vítkovic byla dvě místa, která navštívili v pátek 13. 4. studenti primy a sekundy. První zastávkou bylo právě hasičské muzeum, kde se seznámili se stručnou historií hasičství v Ostravě či si mohli prohlédnout využívanou hasičskou techniku a vybavení jak z dob dávno minulých, tak ze ...

Informace zde

HUMAS

HumaS. Ptáte se, o co jde? Přeci o soutěž, jejímiž autory jsou samotní studenti našeho gymnázia. Jak jinak zahájit velikonoční prázdniny než pořádnou dávkou humanitních disciplín? Proto se 28. března utkalo šest dobrovolníků z každé třídy v rozmanitých disciplínách. Na seznamu soutěží nechyběl oblíbený Scrabble, Riskuj!, Česko či časová osa ...

Informace zde

Ocenění pěveckého sboru a kapely

Dne 10. 4. 2018 byl pěvecký sbor s kapelou Gymnázia Josefa Kainara pod vedením sbormistra Petra Hrabovského poctěn významným oceněním. U příležitosti vyhodnocení nejlepších reprezentantů města Hlučína v roce 2017 v oblasti kultury jsme se umístili na prvním místě v kategorii kolektivů. Ocenění přišlo jako blesk z čistého nebe a ...

Informace zde

Zavítali jsme do laboratoří genetiky a molekulární biologie OSU

V pátek 13. 4. 2018 navštívili studenti volitelných Cvičení z biologie Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, konkrétně prostory a laboratoře katedry biologie a ekologie. Účastníci exkurze měli možnost nahlédnout hned do tří sekcí. V laboratořích molekulární biologie měli studenti možnost se kromě seznámení s laboratorní technikou taky názorně a prakticky dozvědět, ...

Informace zde

„Inovativní přístup k výuce a vzdělávání“

V rámci projektu „Inovativní přístup k výuce a vzdělávání“ jsme my, studenti kvinty, v září letošního roku začali práci na překládání a titulkování anglických videí do češtiny. Vybrali jsme si originální videa z TED Talks nebo z Youtube namluvená rodilými mluvčími a pak jsme začali s vkládáním titulků v českém ...

Informace zde

Stvoření světa

V pondělí 9. 4. proběhla v hlučínském zámku vernisáž s názvem Stvoření světa, které se zúčastnili také studenti kvarty.  Na výstavě můžete shlédnout práce žáků všech hlučínských škol. Výstava, kde vystavují své 3D koláže rovněž studenti našeho gymnázia z tercie, kvarty, 1. A a 2. A, potrvá do 26. 4. 2018. ...

Informace zde

Uklízeli jsme Česko v Hlučíně

Studenti Gymnázia Josefa Kainara se dne 6. 4. 2018 zapojili do dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území celé České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, zkrátka všichni. Žáci primy a sekundy prováděli spolu se svými pedagogy úklid v okolí naší školy ...

Informace zde

Gymnázium Josefa Kainara prezentuje…Prezentiádu!!!

Tak už jsme se zase jednou zúčastnili krajského kola Prezentiády, ze které se již na naší škole pomalu stává tradice. Dne 5. 4. 2018 se konalo na Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky v Ostravě krajské kolo Prezentiády, do kterého jsme postoupili z kola nominačního. Nechtěli jsme se příliš nudit, ...

Informace zde

Finanční gramotnost – odpovědnost nás všech

Peníze jsou již po nějakou dobu významným fenoménem, který ať chceme, nebo nechceme, ovlivňuje naše počínání, určuje jeho směr či nás motivuje k akci. V naší době, kdy vlivem prudkého vzrůstu informačních technologií roste i množství typů finančních procesů a finančních transakcí, je nezbytné, abychom se v tomto prostředí chovali ...

Informace zde
loading