Aktuality - akce školy

Krajské kolo Astronomické olympiády

Do krajského kola Astronomické olympiády postoupilo 11 studentů našeho gymnázia. Nejlepších výsledků dosáhli studenti Adéla Cahelová z primy, která se umístila na 9-10. místě a Filip Herder z 3. A, který se umístil na 10. místě. Umístění dalších úspěšných řešitelů najdete v příloze. Blahopřejeme! Mgr. Jana Schneiderová Příloha

Informace zde

Jarní setkání s polskými pedagogy

Dne 24. března jsme přivítali na našem gymnáziu dvacetičlennou skupinku učitelů z nejrůznějších částí Polska. Navštívili hodiny jazyků (angličtiny, němčiny a ruštiny), poté následovaly besedy u kulatého stolu a metodické rozbory zhlédnutých hodin. V rámci prohlídky města jsme navštívili také městskou knihovnu, kde naši hosté obdivovali kreativitu ve výzdobě a ...

Informace zde

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany

Ve čtvrtek 13. 4. se 53 studentů ze tříd 1. A, tercie, kvarty a sexty zúčastnilo celodenní exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Cestou autobusem jsme si připomněli významná místa, kterými jsme projížděli, z hlediska geografického i historického a v souvislosti s dějinnými událostmi také osobnosti českých i světových dějin, např. ...

Informace zde

Také jsme se zapojili

V pátek 14. dubna se žáci primy a sekundy Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně v rámci Dne Země připojili k celostátní akci Ukliďme Česko. Žáci si od učitelů vyzvedli pytle, rukavice a vyrazili sbírat odpadky k hlučínskému nádraží. Během přibližně hodinového sběru nasbíralo cca 50 žáků téměř třicet pytlů odpadu. ...

Informace zde

Den práva

Dne 15. 3. 2023 se žáci 3. ročníku zúčastnili exkurze na Okresním soudě v Ostravě. Pro všechny zúčastněné byla návštěva této instituce nemalým obohacením. V budově okresního soudu nás nejdříve čekala bezpečnostní kontrola, pro případ, že by u sebe někdo měl zbraň, výbušninu nebo ostatní nepovolené předměty. Program se skládal ...

Informace zde

Lyžařský kurz se opravdu vydařil

Dne 30. 1. 2023 jsme se vydali my, žáci tercie a 1. A na dlouhou cestu na jih Rakouska až ke hranicím s Itálií, kde probíhal náš úžasný lyžák. Na místo jsme dorazili pozdě večer po desetihodinové cestě autobusem. Síly nám ale byly navráceny výbornou tříchodovou večeří, na které si ...

Informace zde

Ukaž, co umíš, dokaž, že umíš

Většina mladých lidí ovládá angličtinu nebo jiný cizí jazyk lépe než jejich rodiče či prarodiče kdysi ve stejném věku. Studenti mají během středoškolských studií škálu možností, jak se jazyk naučit, jak jej procvičit či porovnat úroveň vlastních znalostí se znalostmi studentů třeba celé Evropy. Naši gymnazisté zahájili školní rok poznávacími ...

Informace zde

Chemické dopoledne na Ostravské univerzitě

První únorový den se studenti 3. A a kvinty v rámci cvičení z chemie zúčastnili exkurze na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Návštěva katedry chemie byla přínosem pro nás všechny, protože jsme objevili zákoutí chemie, která jsme doposud neznali. Nejprve nás vedoucí katedry seznámil se studiem na vysoké škole, s možnostmi ...

Informace zde

Workshop o umělé inteligenci

Pracujeme s umělou inteligencí My, studenti třídy tercie, jsme ve středu 25. 1. 2023 absolvovali interaktivní workshop na téma umělé inteligence. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, vyzkoušeli si povídat s uměle naprogramovaným kandidátem na prezidenta a zjistili jsme, že umělá inteligence je schopna psát souvislé texty či generovat obrázky. Také ...

Informace zde

Astronomická olympiáda

Zájemci o astronomii a astrofyziku soutěžili v pondělí 9. 1. 2023 ve školním kole Astronomické olympiády a 19 studentů splnilo podmínky pro postup do krajského kola této soutěže. Gratulujeme. Mgr. Jana Schneiderová výsledková listina

Informace zde
loading