Dny chemie v Brně

Dny chemie v Brně

Ve dnech 9. až 11. září se na Masarykově univerzitě uskutečnily  pod vedením Jaromíra Literáka Dny chemie. Studenti středních škol a gymnázií z celé republiky se mohli přihlásit na třídenní program, kde se prostřednictvím přednášek a pokusů blíže seznámili s chemii a jejím studiem na Masarykově univerzitě. Celý program probíhal v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice.

První den se studenti seznámili se studijními obory zaměřenými na chemii, pak následovala přednáška zaměřená na vývoj léčiv, další se věnovala mikroplastům a jejich škodlivosti a jejich škodlivost. Odpoledne byli studenti provedeni centrem RECETOX a výzkumnými laboratořemi ústavu chemie. První den zakončil student Masarykovy univerzity  demonstračními experimenty, kdy například pomocí tekutého dusíku a jogurtu vytvořil zmrzlinu.

Druhý den nás zaujala přednáška o počítačové chemii a následná praktická cvičení, při kterých jsme si mohli vyzkoušet počítačové modelování chemických reakcí. Odpoledne probíhaly experimenty, kdy si studenti mohli sami vytvořit třeba paracetamol.

Poslední den si účastníci prohlédli laboratoře analytické chemie a vyzkoušeli si práci v nich, mohli si například zjistit složení své domácí pálenky.

Barbora Kaniová, 3. A
IMG_2200IMG_2201

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading