Emisaři na Dni nanotechnologií na VŠB-TU Ostrava

Emisaři na Dni nanotechnologií na VŠB-TU Ostrava

Emisaři hlučínského gymnázia společně s emisary hlučínských základních škol navštívili Centrum nanotechnologií VŠB–TU v Ostravě. V první části dne byly na programu dvě přednášky. První se věnovala nanotechnologii v chemii a druhá nanotechnologii ve fyzice. Nanotechnologie má široké a praktické využití v každodenním životě. Nesmáčivost omítek, skla nebo doprava léčiva na konkrétní místo v lidském těle – to je jen pár příkladů, kde můžeme nanomateriál použít.

Druhá část patřila návštěvě odborných laboratoří Centra nanotechnologií. Žáci se seznámili s pracovními postupy analýzy materiálů, které se v laboratořích zkoumají. Měli možnost vidět mikroskopické snímky z elektronového mikroskopu a zhlédli práci s instrumentální technikou, jejíž hodnota odpovídá třeba novému rodinného domu. Velký úspěch sklidila také návštěva vývoje ekologicky šetrných materiálů pro brzdová obložení automobilů.

Exkurze pro hlučínské emisary byla financována z projektu Emise – vzdělávání a osvěta. Projekt byl vytvořen s podporou SFŽP ČR a MŽP.

Mgr. Petr Klein

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading