Emisaři v Akademii věd ČR

Emisaři v Akademii věd ČR

V pátek 2. 6. 2017 se hlučínští emisaři zúčastnili exkurze do Ústavu fyzikální chemie Jaroslav Heyrovského Akademie věd v Praze. Tato veřejná výzkumná instituce, která rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice, uspořádala pro žáky hlučínských základních škol a studenty Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně akci s názvem Den (s) vědcem. Úvodní přednáška patřila životu a vědecké činnosti Jaroslava Heyrovského, poté se žáci základních škol pod vedením Ing. Stejskalové, významné popularizátorky vědy, účastnili celkem tří workshopů. První byl věnován modelům organické chemie, druhý elektřině v ovoci a třetí workshop se zabýval pH roztoků.

Studenti gymnázia pracovali na praktikách v odborných laboratořích a měli příležitost seznámit se s přístrojovou technikou a metodami, které si na střední škole jen tak nevyzkoušejí. Pod vedením RNDr. Tarábkové se studenti zabývali mikroskopováním rastrovací sondou, která je používána pro topografii a stabilitu kovových nanočástic a optimalizaci jejich vlastností. Dr. Dryahina se věnovala analýze dechu metodou SIFT-MS (hmotnostní spektrometrie vybraných iontů v proudové trubici), společně se studenty určovala a měřila některé látky v odebraných vzorcích dechu. Ve třetí laboratoři se studenti věnovali studiu atmosféry Titanu, největšího měsíce planety Saturn. Jeho atmosféra by nám totiž mohla posloužit jako dobrý zdroj informací o tom, jak vznikla atmosféra planety Země. Po workshopech a praktikách v laboratořích se všichni přesunuli do přednáškového sálu a vyslechli si zajímavé a poutavé přednášky o světle a nanomateriálech.

Mgr. Petr Klein

Fotogalerie je zde.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading