Granty a projekty

Projekt EMISE

Aby Hlučínsko dýchalo čistší vzduch

Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně se připojilo k projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě, který se snaží zlepšit kvalitu našeho ovzduší.

Během topné sezóny osloví dvacítka studentů vybavena informačními letáky obyvatele města Hlučína a dalších obcí na Hlučínsku. Informačními letáky studenti připomenou zásady správného spalování, upozorní na zdravotní rizika při spalování škodlivých látek a vysvětlí, jak se chovat ve smogové situaci. Občané dostanou rovněž informace Odboru životního prostředí města Hlučín o možnostech výměny starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle.

Od roku 2016 budou rovněž studenti gymnázia školit žáky hlučínských základních škol v oblasti ekologie, biologie a chemie. Teoreticky i prakticky se žáci přesvědčí, jak důležité je se o čistotu našeho ovzduší starat.

Osloví-li Vás studenti u vašeho domu, nebo najdete-li leták ve své poštovní schránce, podpořte projekt Emise tím, že studenty vyslechnete a letáky přečtete. Každý z vás může přispět k tomu, že budeme v našich ulicích dýchat lepší vzduch.

Mgr. Petr Klein

 2. ročník vědomostní soutěže projektu Emise

Ve středu 6. ledna 2016 se na naší škole konal 2. ročník tříkrálové vědomostní soutěže projektu Emise. V přírodních vědách zápolilo 7 tříčlenných družstev ze všech hlučínských základních škol a nově se k nám připojila také ZŠ Ludgeřovice.

Na 1. místě skončilo družstvo ZŠ Rovniny, 2. a 3. místo obsadila družstva ZŠ Hornická. Všem žákům blahopřejeme a těšíme se na setkání ve finálovém kole v Havířově.

Mgr. Petr Klein

 

Spalovna Ostrava

Dne 14. 1. 2016 jsme navštívili spalovnu nebezpečných odpadů SITA v Ostravě-Mariánských Horách. Jako jediná spalovna nebezpečných odpadů v ČR, má povoleno spalovat odpady s vysokým obsahem freonů a těžkých kovů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací a také nám bylo umožněno nahlédnout do prostorů, které nejsou pro veřejnost za normálních okolností přístupné. I přes mrazivé počasí jsme si exkurzi užili a mohli jsme se dozvědět nové skutečnosti, týkající se našeho regionu.

 Adéla Oborná, Alice Vozná III.

Byli jsme v Německu a ve Švýcarsku

Jelikož se naše škola zapojila do projektu Výzva č. 56 v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je určen k zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničních jazykově vzdělávacích pobytů pro žáky, absolvovalo čtyřicet studentů se svými vyučujícími v první polovině listopadu (7. – 13. 11. 2015) poznávací zájezd s výukou němčiny v jižní části Německa.

Po sobotním nočním přejezdu z Hlučína byla naší první zastávkou bavorská metropole Mnichov. Zde jsme si prohlédli historické centrum města, muzeum automobilky BMW a olympijský stadion. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Kostnice (Konstanz), města na německo-švýcarské hranici u Bodamského jezera, kde jsme strávili zbývající dny našeho pobytu. Během pondělního a úterního dopoledne probíhala výuka němčiny s prof. Karlem Wildnerem, poté jsme poznávali pamětihodnosti samotného města. Středu jsme věnovali výletu do Švýcarska – navštívili jsme Rýnské vodopády a historická centra Curychu a Luzernu. Krásnou tečkou za celým zájezdem se stala prohlídka hlavního města Lichtenštejnska Vaduzu a bavorského „pohádkového“ zámku Neuschwanstein při zpáteční cestě domů.

Studenti plně využili možností, které jim pečlivě připravený program CK Wisnar nabízel, a jejich spokojenost byla umocněna vynikajícím ubytováním a stravováním a rovněž krásným počasím (18 °C), v tomto ročním období ojedinělým.

Ing. Alena Janošová, Mgr. Radomíra Hrušková, Mgr. Marcela Trčalová

video

článek

Německo – jazykový kurz – pokyny

Pokyny k jazykovému kurzu v Německu a Švýcarsku ve dnech 7. – 13. 11. 2015.

Věda hravě

Informace o projektu najdete zde.

Výzva č. 56

Naše škola byla vybrána k účasti v projektu dle Výzvy č. 56 MŠMT, reg. číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2010. Tento projekt probíhá od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.

V rámci projektu budeme v tomto pololetí pořádat pro naše žáky dva poznávacíZÁJEZDY spojené s jazykovou výukou. Žák se může zúčastnit pouze jednoho ze zájezdů. Jazykovou výuku v rámci zájezdu v počtu 9 hodin absolvuje žák v tom jazyce, kterému se učí na naší škole. Jelikož máme zájem, aby byl do zájezdů zařazen co největší počet žáků, budeme požadovat částečnou finanční spoluúčast. Podrobný program zájezdů bude vyvěšen na nástěnce v 1. patře školy. Základní informace o zájezdech:

1. Londýn a okolí, 21. – 27. 11. 2015 pro 50 žáků, žák přispívá částkou cca 2500 Kč.

2. Rakousko, Německo, Švýcarsko, 7. – 13. 11. 2015 pro 40 žáků, žák přispívá částkou cca 2000 Kč.

V ceně zájezdu je doprava, ubytování, strava – plná penze,JAZYKOVÝ KURZ, pojištění, průvodce. V ceně nejsou zahrnuty vstupy (bude upřesněno), kapesné (Londýn cca 70 liber, Německo cca 50 Euro).

Zájezdyjsou určeny přednostně pro žáky, kteří reprezentují školu na olympiádách a vědomostních soutěžích, pořádají a účastní se akcí společensky prospěšných, při nichž reprezentují školu, plní si řádně studijní povinnosti a angažují se pro školu nad rámec studijních povinností. Z těchto důvodů budou během tohoto týdne vybraní žáci oslovováni vedoucími předmětových komisí angličtiny a němčiny s nabídkou účasti na jednom ze zájezdů. Účast na zájezdu není nároková! Při výběru na základě předem daných kritérií přísluší konečné rozhodnutí ředitelce školy, PhDr. Charlottě Grenarové.

Mgr. Radomíra Hrušková

Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 22/1872 ze dne 14. prosince 2011 schválilo zahájení přípravy projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, jehož partnerem se stala i naše škola.

Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění vybavení naší školy, a tím také ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání. Projekt se týká dvou našich učeben, které slouží převážně k výuce cizích jazyků.

Po dobu přípravy projektu naše škola úzce spolupracovala s garanty projektu z Odboru školství, mládeže a sportu MSK KÚ. Poskytovala jim plány a popis učeben, návrhy rozmístění nábytku, návrh dalšího možného využití učeben, požadavky na nástěnné učební pomůcky, fotografie stávajících prosto i další dokumenty, bez nichž by se projekt nemohl realizovat.
Realizace projektu proběhne ve třech etapách, a to od září do prosince 2013. Na všechny tři části byly vypsány veřejné zakázky. V 1. fázi budou učebny vybaveny nábytkem, tj. lavicemi, židlemi, skříňkami a žaluziemi. Ve 2. fázi bude dodána IT technika a ve 3. fázii pak dojde k dovybavení učeben odbornou technikou (jazykovou laboratoří, interaktivním dataprojektorem, keramickou tabulí, vizualizérem a nástěnnými učebními pomůckami).
Tomu však musí nutně předcházet revitalizace učeben. Obě učebny budou opatřeny novým sanitárním vybavením a novými koberci, budou vymalovány a u jedné z učeben dojde k odstranění obložení ze stěn, které nyní již pozbylo svůj původní význam. To vše je investice z prostředků naší školy.

Další informace

Další články…

  1. EU peníze středním školám

Podkategorie

loading