I během studia na gymnáziu se můžete stát vysokoškolákem

I během studia na gymnáziu se můžete stát vysokoškolákem

Každého studenta, kterého baví přírodní vědy, určitě už napadla otázka: „Jaké je to být vědcem?“ Přesně tuto otázku jsme si pokládali i my a díky projektu „Vysokoškolákem na zkoušku“ jsme na ni dostali odpověď. Do projektu bylo vybráno pouze 10 středoškoláků. Výběr probíhal na základě zaslaného motivačního dopisu a životopisu. Po úspěšném výběrovém řízení nás čekalo první setkání na půdě Botanické zahrady Ostravské univerzity, kde jsme se seznámili s milými vedoucími a s náležitostmi vědecké práce – prezentačními dovednostmi a publikováním studií.

Krátce po naší první schůzce jsme vyrazili na třídenní biologickou expedici do Vítkova – Podhradí, kde nám byly představeny základy terénního výzkumu. Podíleli jsme se na odchytu motýlů a říčních živočichů a kladení pastí. Vyvrcholením celé expedice byl večerní výšlap na zříceninu hradu Vikštejn, kde jsme lovili a pozorovali noční hmyz pomocí umělého světla.

Dále jsme si museli stanovit téma našeho projektu. Většina z nich byla z biologie, ale také z chemie či fyziky. Všichni účastníci projektu, nezávisle na svém tématu, si mohli vyzkoušet PCR metodu v laboratořích Ostravské univerzity a statistickou analýzu genetických dat. Obě uvedené metody jsou velice rozšířené a důležité nejenom v biologii, ale i v medicíně.

Po dlouhém bádání a zkoumání jsme měli konečně možnost prezentovat své výzkumy na závěrečné konferenci. Každý z účastníků měl desetiminutový výstup, načež se ho porota tázala na podrobnosti a nejasnosti v jeho práci. Posléze byli nejlepší „vysokoškoláci na zkoušku“ odměněni věcnými dary.

A jak vysokoškolskou zkušenost hodnotí zapojení studenti?

„Vysokoškolákem na zkoušku bylo mým okénkem do světa pravé vědecké práce. Naučil jsem se lépe chápat vědeckou literaturu a důležité vědecké metody a principy. Také jsem poznal spoustu lidí se stejnými zájmy. Diskuze s nimi byla na celém projektu tím nejzajímavějším. Hovory o různých teoriích a poznatcích z vědy, filosofie a literatury, které byly vedeny čistě naší touhou po poznání, se do té doby v mém životě nevyskytovaly. Jsem velice rád a vděčný za to, že jsem se tohoto projektu mohl účastnit.“

Kryštof Kastowský, 4. A

„Tento projekt mi “otevřel oči” a byl pro mě nesmírně cennou zkušeností do života. Vzhledem k mému velkému zájmu o přírodní vědy jsem se rozhodl tohoto projektu zúčastnit a vůbec tohoto rozhodnutí nelituji, jelikož jsem si mohl vyzkoušet v rámci svého výzkumu nejenom aplikovat mé nabyté teoretické znalosti do praxe, ale také jsem si vyzkoušel, jaké je to být vysokoškolákem a vědcem. Jsem moc rád, že jsem se tohoto projektu mohl zúčastnit a pokud byste někdy i vy měli možnost stát se „vysokoškolákem na zkoušku“, určitě této příležitosti využijte.“

Hynek Baturný, 4.A

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading