Informace k organizaci výuky

Informace k organizaci výuky

Vážení rodiče,  milí studenti,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky.

Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizaci samotné výuky budeme aktuálně zvežejňovat na EduPage. Nadále bude probíhat i distanční forma výuky. Prezenční vyučování povedou vyučující, kteří vyučovali danému předmětu ve třídě během školního roku, kromě těchto předmětů: geografii bude vyučovat Mgr. Olšáková, biologii Mgr. Klein, ICT PaedDr. Miketová.

Do školy mohou pouze zdraví zaměstnanci a žáci, ti s sebou přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které odevzdají vyučujícímu první hodiny. Všichni se budou řídit stanovenými pravidly bezpečnosti.

Přítomnost ve škole je umožněna prozatím pouze žákům závěrečného ročníku, to je žákům 4. A a sexty, ostatní žáci (včetně sekundy) se budou i nadále vzdělávat pouze distanční formou.

příloha_čestné_prohlášení

Pravidla bezpečnosti

PhDr. Charlotta Grenarová

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading