Jak řídit srdce – zpestření výuky Cvičení z biologie

Jak řídit srdce – zpestření výuky Cvičení z biologie

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava si v úterý 24. 4. připravila pro studenty Cvičení z biologie zajímavou přednášku na téma: Jak řídit srdce. Náplní přednášky bylo seznámení se se srdcem jako s dutým svalovým orgánem, a to zejména po stránce fyziologické, se způsoby snímání jeho bioelektrické aktivity v podobě EKG a také s problematikou kardiostimulátorů a defibrilátorů, tedy obecně s možnostmi, které se nám dnes v podpoře řízení srdce nabízejí.

Nejzajímavější částí přednášky byla pro studenty problematika implantace kardiostimulátorů a moderních metod měření EKG. Gymnazisté se navíc stručně seznámili s revoluční technologií tzv. bezelektrodových kardiostimulátorů, které se zavádějí přímo do srdce, a s nimiž už lékaři a pacienti mají v České republice konkrétní zkušenost. Samotná přednáška pak byla doplněna možností si prohlédnout některé z kardiostimulátorů a defibrilátorů, a to jak ve stavu úplném a funkčním, tak ve stavu demontovaném v podobě jednotlivých komponent.

Mgr. Jan Martinek

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading