Jak se změnilo pojetí lásky? Od Platóna po 21. století.

Jak se změnilo pojetí lásky? Od Platóna po 21. století.

V pondělí 10. 6. 2019 na gymnázium zavítali Dr. phil. Lenka Naldoniová a ThLic. Šiler, Dr., pedagogové Ostravské univerzity, konkrétně z Katedry filozofie, a připravili si pro naše studenty přednášku na téma Láska v digitálním věku.

Mimo jiného se zabývali tím, jak se změnilo pojetí lásky, co vlastně láska pro dnešního člověka znamená a jak se toto pojetí liší od výkladu, který byl doménou například v době starověku. Pozornost byla věnována i fenoménům s láskou souvisejícím – sebelásce a přátelství, které jsou nezbytnou součástí našich životů. Poukázali také na ožehavá témata současné společnosti jako je emancipace žen, krize mužství a otcovství či rostoucí věk prvorodiček.

Cílem workshopu bylo přimět studenty přemýšlet nad společensky aktuálními tématy a poukázat na fakt, že nedorozumění, která ve společnosti vznikají, mohou být dána nejasnou definicí základních pojmů života, mezi které můžeme právě řadit i onu lásku.

Mgr. Tereza Wachtarczyková

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading