MĚŘÍME NA VŠB – OPTIKA

MĚŘÍME NA VŠB – OPTIKA

Ve středu 31. května 2017 naši studenti navštívili výzkumnou laboratoř optiky a moderní fyziky Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. V rámci exkurze měli možnost si nejen vyslechnout zajímavé přednášky, ale také si mohli vyzkoušet některá měření. Z názorných přednášek vědeckých pracovníků katedry byla centrem zájmu zejména vlnová optika, kde si naši studenti mohli rozšířit obzory a obohatit své poznatky získané ze školních lavic. Konkrétně se seznámili s činností Michelsonova interferometru. Mimo jiné si sami vyzkoušeli, jaký má vliv velikost štěrbiny na ohybový obrazec světelných zdrojů a vyslechli si názorný výklad o polarizaci světla. Náplní exkurze bylo i experimentální proměřování spekter světelných zdrojů, a to jak prostřednictvím mřížkového spektrometru, tak pomocí digitálního čidla s možností exportu dat k následnému zpracování na počítačích.

Doufáme, že exkurze byla pro studenty přínosem a inspirací, a zároveň věříme, že se někteří naši gymnazisté zúčastní letní školy aplikované fyziky, která proběhne ve dnech 22. – 23. června v prostorách katedry fyziky VŠB (viz plakát níže).

Mgr. Jan Martinek

Fotogalerie je zde.

 

 

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading