Od internetu k výkresu a pastelkám

Od internetu k výkresu a pastelkám

Společenské vědy jsou velmi rozsáhlé téma, do kterého můžeme zařadit všelico – právo, ekonomii, etiku, sociologii, ale také náboženství či filosofii. Obsáhlost této oblasti si uvědomují i studenti kvinty a 3. A, což se projevilo na volbě témat skupinových projektů, které studenti realizovali v rámci společenskovědního semináře. Studenti sáhli po tématech týkajících se sociolingvistiky, principu neviditelné ruky trhu, vlivu médií na společnosti, ale i na téma o mnoho abstraktnější – na Hegelovu dialektiku.

Po zvolení konkrétního tématu projektu usedli studenti k počítačům, s jejichž pomocí si vyhledali potřebné informace, které následně graficky zpracovali. A aby toho nebylo málo, byl celý projektový blok zakončen prezentací výsledků jejich několikahodinové práce. Zapálení a nadšení studentů můžete zhlédnout v přiložených fotografiích.

Kromě toho, že studenti bezpochyby získali mnohé nové informace z výše uvedených oblastí, a to ať už samostudiem či od svých kolegů, vyzkoušeli si práci s odbornými zdroji, realizaci úkolu ve skupině, rozdělení rolí a propojení výpočetní techniky s technikou tradiční, kterou v naší hodině sehrál výkres s pastelkami. A protože na rozvoj komunikačních kompetencí není nikdy pozdě, v souvislosti se závěrečnými prezentacemi tak někteří odhodili poslední ostych a nervozitu při vystupování před publikem.

Mgr. Tereza Wachtarczyková

Fotogalerie je zde.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading