Oznámení o změně úhrady stravného

Oznámení o změně úhrady stravného

Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje strávníkům, že od 1. 9. 2018 ruší inkasní způsob úhrady stravného ve školní jídelně – souhlas k inkasu. Žádáme všechny strávníky, kteří mají navedený souhlas k inkasu, aby si zřídili nejpozději do 25. 8. 2018 trvalý příkaz k úhradě u své banky. Stravné bude hrazeno na účet 35 – 1850404399/0800 vždy do 25. dne měsíce na následující měsíc. U vedoucí jídelny si zjistěte Variabilní symbol, bez kterého nelze platbu správně přiřadit strávníkovi.

Potřebné informace Vám budou poskytnuty na tel. 595041044, 725061415

e-mail: jidelna.zshornicka@seznam.cz

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading