Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara

Čtyřleté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči, formulář pro odvolání je zde

Šestileté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči, formulář pro odvolání je zde

 

V případě přijetí je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy 30. 4. 2019 do 18 hodin.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading