Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

– čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

– šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

Přihlášky můžete odevzdat osobně na sekretariátě školy do 1. března 2021 v pracovní dny v době od 8.00 do 15.30 hodin, v pátek do 14.00 hodin, nebo prostřednictvím poštovní doručovací služby. 

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne:

  • Čtyřleté studium – 12. a 13. 4. 2021
  • Šestileté studium  – 14. a 15. 4. 2021

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia je stanoven na 12. 5. 2021, do šestiletého studia je stanoven na 13. 5. 2021.

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Předpokládaný počet přijímaných žáků: 30 pro čtyřleté studium a 30 pro šestileté studium

Kritéria pro přijetí – čtyřleté studium
Kritéria pro přijetí – šestileté studium

Poznámka pro uchazeče o čtyřleté studium:

Pokud uchazeč podal pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná.

Ředitelka školy může v termínu do 8. března 2021 rozhodnout o nekonání přijímacích zkoušek do čtyřletého studia, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání. 

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. Nepožadujeme tedy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

PhDr. Charlotta Grenarová

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading