Projekt Inovace ve výuce a vzdělávání II

Projekt Inovace ve výuce a vzdělávání II

Projekt Inovativní přístup k výuce a vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj pedagogů i žáků, a to v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu poskytujeme žákům doučování, jiné formy výuky, tematicky zaměřené kluby, projektové vyučování realizované mimo výuku. Pedagogové realizují tandemovou výuku, pracují v minitýmech a spolupracují napříč předměty.

Mgr. Andrea Cahelová

obr

 

plakát

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading