Sdílení zkušeností s 1st International School of Ostrava

Sdílení zkušeností s 1st International School of Ostrava

V rámci projektu Inovativní přístup ve výuce a vzdělávání navštívily čtyři pedagožky naší školy – Ing. Alena Janošová, Mgr. Lenka Procházková, PaedDr. Věra Miketová a Mgr. Iva Holečková mezinárodní gymnázium 1st International School of Ostrava, aby s tamními pedagogy sdílely v rámci hospitací nejen vyučovací hodiny, ale i zkušenosti a nové nápady.

Děkujeme panu řediteli Ivu Helebrantovi za vstřícný přistup a přátelské přijetí. Předsedové příslušných předmětových komisí naše vyučující seznámili s chodem školy a zorganizovali hospitace v německém jazyce, anglickém jazyce, základech společenských věd, matematice a geografii vyučované v angličtině. Společné poznatky a výměna zkušeností byly velice přínosné pro pedagogy obou škol, nové podněty a inspiraci lze implementovat do výuky a kreativně tak rozvíjet hodiny v jednotlivých předmětech.

Těšíme se na další podobné projekty, které jsou vždy velmi inspirativní!

Mgr. Iva Holečková

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading