Sekunda objevuje zákoutí Hlučína

Sekunda objevuje zákoutí Hlučína

V souladu s novým trendem vzdělávání – propojení klasické výuky s požadavky praxe – je zaveden ve druhém ročníku šestiletého studia předmět Přírodovědná praktika. Praktika jsou vyučována ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny a doplňují vzdělávací oblast Člověk a příroda. A kromě badatelské výuky zaměřené na biologii a chemii mají i svou zeměpisnou sekci.

V rámci projektu Proč být hrdý na svou vlast žáci sekundy zmapovali své praktické vědomosti o známých či navštívených historických, kulturních i přírodních odkazech své domoviny, začali nad mapou České republiky, pak Moravskoslezského kraje a nakonec zúžili svůj pohled na místní region a okolí svého gymnázia. Cílem pak byla i geovědní vycházka po zkoumaných objektech Hlučína, pro některé dosud utajených , jako Hlučínská bábovka, dominanta sila či vodárenská věž. Bonusem se stala třídní soutěž o nejlepší snímek či selfie s hlučínskou pamětihodností – viz fotogalerie.

Mgr. Romana Olšáková

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading