Studentská vědecká konference

Studentská vědecká konference

STO LET HLUČÍNSKA A HLUČÍNSKÉHO GYMNÁZIA

Hlučínsko, nebo lidově též Prajzská, je historické území skládající se z obcí ležících v okresech Ostrava a Opava. Před sto lety patřilo k pruské provincii Slezsko, kde bylo součástí Ratibořska. To se ale změnilo  s rokem 1920, kdy byla tato část připojena na základě Versaillské mírové smlouvy k Československu a získala oficiální označení Hlučínsko. Neméně významnou událostí výše zmíněného roku bylo též založení hlučínského gymnázia, které mělo ve dvacátých a třicátých letech minulého století vzdělávat místní inteligenci a také přispět k československému národnímu uvědomění hlučínského obyvatelstva. Během historie se podoba gymnázia několikrát změnila. Dnes nabízí Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně šestileté a čtyřleté všeobecné studium a může s hrdostí říci: “Víme, proč tu jsme. Už sto let.”

Podrobnější program je zde

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading