Trochu jiná jazykověda

Trochu jiná jazykověda

Vždy nás potěší a je pro nás významnou událostí, když si na naši školu vzpomene někdo ze starší generace absolventů a navštíví nás. Je-li tím absolventem člověk, který maturoval před 65 lety, dosáhl výrazných profesních úspěchů ve vědecké činnosti, a to nejen v rámci České republiky, a přesto i v náročném povolání nezapomněl na svůj rodný kraj, ke kterému má vřelý vztah, přestože většinu svého života prožil v Brně, je to událost o to významnější a milejší.

V úterý 25. dubna na naší škole uskutečnil přednášku významný český jazykovědec se zaměřením na dialektologii (nářečí) a onomastiku (vlastní jména), profesor Rudolf Šrámek. Tématem jeho přednášky byla především příjmení a jejich původ a vývoj s důrazem na situaci na Hlučínsku. Pan profesor ale na začátku přednášky také trochu zavzpomínal na svá studijní léta a neopomněl ani zdůraznit jazykové a historické souvislosti vývoje zdejšího regionu. Studentům pak kladl na srdce, jak důležité je i v dnešní globalizované době neztratit spojení s rodným krajem, a zdůraznil přitom s hrdostí jedinečnost našeho hlučínského regionu. Bylo vidět, že pan profesor je zkušený přednášející, ostatně jak se dá očekávat od dlouholetého vysokoškolského pedagoga působícího na Masarykově univerzitě v Brně. Přednáška byla velmi poutavá a přiměřeně náročná, pan profesor uváděl spoustu zajímavých a mnohdy i vtipných příkladů různých typů příjmení a řadu dalších informací. Pro mnohé studenty nejzajímavější pak byla závěrečná beseda, při které se mohli sami ptát a něco dozvědět právě o svém příjmení. Nebylo tedy pochyb o tom, že přednáška měla úspěch. Rovněž profesor Šrámek vyjádřil spokojenost s našimi studenty, zvláště s tím, jak pozorní byli a jak věcné otázky kladli.

Věříme, že to není poslední setkání s naším významným absolventem a že se s ním zase setkáme při dalším zajímavém jazykovědném tématu.

Mgr. Martin Rostek

Fotogalerie je zde.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading