Ukaž, co umíš, dokaž, že umíš

Ukaž, co umíš, dokaž, že umíš

Většina mladých lidí ovládá angličtinu nebo jiný cizí jazyk lépe než jejich rodiče či prarodiče kdysi ve stejném věku. Studenti mají během středoškolských studií škálu možností, jak se jazyk naučit, jak jej procvičit či porovnat úroveň vlastních znalostí se znalostmi studentů třeba celé Evropy.

Naši gymnazisté zahájili školní rok poznávacími výjezdy do Londýna, Oxfordu a Brightonu. Oxfordskou angličtinu sice nezaslechli, ale pochopili, že se stále mají co učit. Třeba jen zdokonalovat angličtinu nebo posílit komunikační dovednosti obecně.

Podzimní měsíce jsou na gymnáziu tradičně zasvěceny soutěžím. Best in English, opět na mezinárodní, vlastně světové, úrovni, probíhá online. Z našich studentů byli nejúspěšnější studenti kvinty. Johana Hašková, Julie Kalabisová a Mikuláš Černý viděli svá umístění v rámci republiky i světa. Pro vaši informaci, zúčastnilo se 22 779 studentů ze 740 škol a 34 zemí.

Překladatelská soutěž organizovaná Univerzitou Palackého v Olomouci je pro nás relativní novinkou, která se stala velmi oblíbenou akcí. Loni přinesla úspěch Evě Raunigové, nyní již absolventce. Letošního kola se zúčastnili Filip Hertel a Natálie Smitková. Věříme, že v příštím roce budeme mít v této celorepublikové soutěži kromě angličtiny také zástupce ruštinářů, němčinářů a výhledově i španělštinářů. Podle údajů z roku 2021 se zúčastnilo 2 871 soutěžících z 81 střední škol.

Umění konverzovat, diskutovat, obhajovat své názory mohou studenti prokázat v takzvaných jazykových olympiádách. Ti nejlepší ze školních kol budou v únoru vysláni do krajského kola. Některým se tak nabídne možnost zúročit práci ve školním debatním klubu. Debatní kluby nabízejí možnosti k diskusím v češtině a angličtině.

Studenti sekundy se pustili do projektu eTwinning. Jeho obsah, nastíněný v angličtině, překlopili do němčiny a nyní již komunikují online se studenty z Turecka, Polska a Řecka. Bude-li se práce dařit, možná v Hlučíně své zahraniční partnery jednou přivítají, eventuálně do výše uvedených zemí vyjedou.

Poznat české středoškolské prostředí mají také zahraniční studenti. Již jsme přijali studenty z Itálie, Thajska, Ukrajiny, nově Chile. Naši sbírají zkušenosti v Dánsku a USA.

A abychom nezapomněli na vyučující cizích jazyků – zájemci se mohou opět účastnit studijních stáží v zahraničí. Všechna školení programu Erasmus+ jsou hrazena z evropských zdrojů.

Mgr. Tereza Škrobánková, Mgr. Růžena Dvořáčková

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading