Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium

Čtyřleté studium:

– Přijatí uchazeči

– Nepřijatí uchazeči

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Zápisový lístek prosím odevzdejte co nejdříve, můžete každý pracovní den v době od 7:00 do 15:30 hodin. V případě, že odevzdáte zápisový lístek na druhé školy, sdělte nám prosím tuto skutečnost písemně na: mail@ghlucin.cz

Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout osobně na sekretariátě školy, a to v úterý 2. 5. 2022 od 12:30 do 18:00 hodin a ve středu 3. 5. od 8:00 do 13:00 hodin. Pokud nebude vyzvednuto, bude zasláno poštou.

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání je zde

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading