Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejňujeme výsledky letošního přijímacího řízení.  V pozvánce jste obdrželi kód, podle kterého si vyhledáte své umístění/umístění svého dítěte.  

Blahopřejeme všem přijatým uchazečům! I nepřijatí uchazeči však mají šanci – mohou podat do 3 dnů od doručení Rozhodnutí odvolání. Vzor odvolání najdete níže.

Čtyřleté studium:

– Přijatí uchazeči

 Nepřijatí uchazeči

Vzor odvolání je zde

Šestileté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Vzor odvolání je zde

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy, a to ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 14 do 17 hodin a v pátek 21. 5. 2021 od 7 do 13 hodin. 

PhDr. Charlotta Grenarová

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading