Informace uchazečům

 

Obory vzdělávání:

Šestileté studium:        79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium:         79-41-K/41 Gymnázium

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. Nepožadujeme tedy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).

Pro uchazeče ze sedmých a devátých tříd jsou zde ukázkové testy.

Přihlášky odevzdejte ředitelce školy do 1. března 2021.

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

– čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

– šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne:

  • Čtyřleté studium – 
  • Šestileté studium  – 
  • Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. (Výsledky zkoušky bude uznávat i škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí.)
  • Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.
  • Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté i šestileté studium je stanoven na 23. června.
  • Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí – čtyřleté studium
Kritéria pro přijetí – šestileté studium

Čtyřleté studium:

Přijatí uchazeči

 Nepřijatí uchazeči, žádost o vydání nového rozhodnutí je zde

V případě přijetí je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy.

Šestileté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči, žádost o vydání nového rozhodnutí je zde

V případě přijetí je třeba do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy .

I v letošním školním roce se na naší škole uskuteční Dny otevřených dveří. Rodiče a žáci mají možnost projít si učebny a seznámit se s prostředím školy.

Podzimní termín: 24. 11. 2020 (úterý odpoledne –  od 15 do 18 hodin)

Zimní termín: 26 1. 2021 (úterý  odpoledne – od 15 do 18 hodin)

Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připravení  zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Gymnázium přípravné kurzy nepořádá.

Pro zájemce nabízí přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ Mgr. Jana Sabolová. Tyto kurzy jsou soukromou akcí – aktuální informace si vyžádejte na mailu sabolova@ghlucin.cz.

Bližší informace naleznete na: https://www.facebook.com/pripravny.kurz.7
 

Varianta pro ruční vyplnění je zde.

Šestileté i čtyřleté studium

Učební plán

loading