Informace uchazečům

 

Obory vzdělávání:

Šestileté studium:        79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium:         79-41-K/41 Gymnázium

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. Nepožadujeme tedy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).

Pro uchazeče ze sedmých a devátých tříd jsou zde ukázkové testy.

Přihlášky odevzdejte ředitelce školy do 1. března 2022.

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

– čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

– šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne:

  • Čtyřleté studium – 2022
  • Šestileté studium – 202

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia i šestiletého studia je stanoven na 2022.

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí – čtyřleté studium
Kritéria pro přijetí – šestileté studium

Čtyřleté studium:

– Přijatí uchazeči

 Nepřijatí uchazeči

Vzor odvolání je zde

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy, a to ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 14 do 17 hodin a v pátek 21. 5. 2021 od 7 do 13 hodin.

Šestileté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Vzor odvolání je zde

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy, a to ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 14 do 17 hodin a v pátek 21. 5. 2021 od 7 do 13 hodin.

30. 11. 2021 od 8 do 16 hodin
25. 1. 2022 od 14 do 17 hodin
 
Těšíme se na Vás a jsme připraveni  zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Otázky a odpovědi naleznete zde

 
 
 

Gymnázium přípravné kurzy nepořádá.

Pro zájemce nabízí přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ Mgr. Jana Sabolová. Tyto kurzy jsou soukromou akcí – aktuální informace si vyžádejte na mailu sabolova@ghlucin.cz.

Bližší informace naleznete na: https://www.facebook.com/pripravny.kurz.7
 

Varianta pro ruční vyplnění je zde.

Šestileté i čtyřleté studium

Učební plán

loading