Informace uchazečům

Obory vzdělávání:

Šestileté studium:        79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium:         79-41-K/41 Gymnázium

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. Nepožadujeme tedy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).

Užitečné odkazy

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

• testy z minulých ročníků JPZ;
• průvodce řešením testů;
• tipy a doporučení pro uchazeče;
• ilustrační testy do r. 2021 (nové ilustrační testy již neposkytujeme);
• k dispozici jsou i testová zadání z řádných termínů JPZ z MA (včetně záznamových archů)
v ukrajinském jazyce z roku 2022 a 2023.

https://procvicprijimacky.cermat.cz/
• procvičování testů/typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení).

nová aplikace TAU (trénuj a uč se) určená k procvičování testů a úloh: https://tau.cermat.cz/

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

– šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

Pro žáky ze 7. tříd ZŠ. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne:

  • Čtyřleté studium – 12. a 15. dubna 2024
  • Šestileté studium –  16. a 17. dubna 2024

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia i šestiletého studia je stanoven na 29. a 30. dubna 2024.

Kritéria pro přijetí – čtyřleté studium
Kritéria pro přijetí  šestileté studium

“Dny otevřených dveří”

Vážení uchazeči o studiu v naší škole,

rozhodli jsme se uskutečnit Dny otevřených dveří. Naši školu si můžete přijít prohlédnout: 

28. 11. 2023 od 14 do 17 hodin

30. 1. 2024 od 14 do 17 hodin
 
Těšíme se na Vás a jsme připraveni  zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Otázky a odpovědi naleznete zde

 
 
 

Varianta pro ruční vyplnění je zde

Šestileté i čtyřleté studium

Učební plán

loading