Informace uchazečům

 

Obory vzdělávání:

Šestileté studium:        79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium:         79-41-K/41 Gymnázium

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. Nepožadujeme tedy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).

Pro uchazeče ze sedmých a devátých tříd jsou zde ukázkové testy.

Přihlášky odevzdejte ředitelce školy do 1. března 2021.

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

– čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

– šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne:

  • Čtyřleté studium – 12. a 13. 4. 2021
  • Šestileté studium  – 14. a 15. 4. 2021

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia je stanoven na 12. 5. 2021, do šestiletého studia je stanoven na 13. 5. 2021.

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí – čtyřleté studium
Kritéria pro přijetí – šestileté studium

Čtyřleté studium:

Přijatí uchazeči

 Nepřijatí uchazeči, žádost o vydání nového rozhodnutí je zde

V případě přijetí je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy.

Šestileté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči, žádost o vydání nového rozhodnutí je zde

V případě přijetí je třeba do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy .

Vzhledem k současné situaci a skutečnosti, že není možné uspořádat klasický Den otevřených dveří, rozhodli jsme se Vám umožnit setkání s našimi vyučujícími  on-line.

V úterý 24. 11. 2020 se konalo první on-line setkání.  Protože dotazů bylo mnoho, odpovídáme na ty nejčastější z nich také písemnou formou.

Otázky a odpovědi naleznete zde

Ve středu 9. 12. 2020 (středa dopoledne od 8 do 12 hodin a večer od 18 do 21 hodin) proběhne další on-line Den otevřených dveří na MS Teams. Dozvíte se základní informace o naší škole či vám zodpovíme Vaše dotazy.
Odkaz k připojení naleznete zde: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Zimní termín: 26 1. 2021 (úterý  odpoledne – od 15 do 18 hodin)

Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připravení  zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Gymnázium přípravné kurzy nepořádá.

Pro zájemce nabízí přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ Mgr. Jana Sabolová. Tyto kurzy jsou soukromou akcí – aktuální informace si vyžádejte na mailu sabolova@ghlucin.cz.

Bližší informace naleznete na: https://www.facebook.com/pripravny.kurz.7
 

Varianta pro ruční vyplnění je zde.

Šestileté i čtyřleté studium

Učební plán

loading