Informace uchazečům

 

Obory vzdělávání:

Šestileté studium:        79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium:         79-41-K/41 Gymnázium

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. Nepožadujeme tedy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).

Forma a obsah testů a specifikace požadavků jsou podrobně popsány na stránkách společnosti CERMAT.

Vzorové testy vytvořené společností CERMAT jsou ke stažení na www.cermat.cz.

Přihlášky odevzdejte ředitelce školy do 1. března 2023.

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

– šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

Pro žáky ze 7. tříd ZŠ. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne:

  • Čtyřleté studium – 13. a 14. dubna 2023
  • Šestileté studium – 17. a 18. dubna 2023

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia i šestiletého studia je stanoven na 

Kritéria pro přijetí – čtyřleté studium
Kritéria pro přijetí  šestileté studium

Čtyřleté studium:

– Přijatí uchazeči

 Nepřijatí uchazeči

Vzor odvolání je zde

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátě školy v úterý 2. 5. 2022 od 12:30 do 18:00 hodin a ve středu 3. 5. od 8:00 do 13:00 hodin

Šestileté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Vzor odvolání je zde

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátě školy v úterý 2. 5. 2022 od 12:30 do 18:00 hodin a ve středu 3. 5. od 8:00 do 13:00 hodin.

Vážení uchazeči o studiu v naší škole,

rozhodli jsme se uskutečnit Dny otevřených dveří. Naši školu si můžete přijít prohlédnout: 

29. 11. 2022 od 14 do 17 hodin

24. 1. 2023 od 14 do 17 hodin
 
Těšíme se na Vás a jsme připraveni  zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Otázky a odpovědi naleznete zde

 
 
 

Varianta pro ruční vyplnění je zde

Šestileté i čtyřleté studium

Učební plán

loading