Aktuality - akce školy

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči, zveřejňujeme výsledky letošního přijímacího řízení.  V pozvánce jste obdrželi kód, podle kterého si vyhledáte své umístění/umístění svého dítěte.   Blahopřejeme všem přijatým uchazečům! I nepřijatí uchazeči však mají šanci – mohou podat do 3 dnů od doručení Rozhodnutí odvolání. Vzor odvolání najdete níže. Čtyřleté studium: – Přijatí uchazeči ...

Informace zde

Aktuální informace pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci, zde najdete nejnovější informace z MŠMT.  Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách ▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, ▪ homogenita tříd a skupin není povinná, ▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování (1 x týdně), nošení ...

Informace zde

Literatura nespí ani v době covidové

Literatura nespí ani v době covidové. Důkazem je básnická sbírka plná dětské radosti, ale i dospěláckého pragmatismu, kterou bychom mohli shrnout slovy jejího autora asi takto:   „A o tom vám lidi říkám celou dobu právě, že málokdo pozná vše, co se děje ve smějící se hlavě!“   Byla by škoda, kdyby ...

Informace zde

Informace pro uchazeče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření – Přijímací zkoušky Dodatek  (MSMT-4337/2021/8), v němž se uvádí: Uchazeč, který měl konat jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, ...

Informace zde

Aktuální informace pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci, zde najdete nejnovější informace z MŠMT.  “Na středních školách a konzervatořích se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a ...

Informace zde

Naši mladí matematici nezahálí

I v této složité době je potěšující, že žáci mají chuť pracovat nad rámec školních povinností a změřit své dovednosti v tradičních soutěžích v netradiční online podobě. V pátek 19. března proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Klokan 2021, která není určena jen nejlepším matematikům, ale při řešení úloh klade důraz na logickou úvahu, ...

Informace zde

Aktuální informace pro uchazeče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření  (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021-7). S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest ze dne ...

Informace zde

Hlučínská chvilka poezie

21. březen byl Světovým dnem poezie. Naše gymnázium se připojilo k zajímavé akci iniciované Domem dětí a mládeže v Hlučíně – k Hlučínské chvilce poezie. Studenti a pedagogové vybrali  devadesát básní, které jsou nyní k vidění a přečtení v hlučínském veřejném prostoru. V ulici Dr. Ed. Beneše si tak můžete ...

Informace zde

Rozhodli jsme se stát aktivními občany!

Naše gymnázium navázalo spolupráci s organizací Člověk v tísni a zapojilo se do vzdělávacího programu ACTIVE CITIZENS (aktivní občané). Celý program je rozdělen do pěti etap a bude probíhat jeden kalendářní rok. Úvodní část – seznámení s programem – již absolvovaly naše dvě pedagožky, které teď nabídnou účast v programu vybraným ...

Informace zde

Další úspěchy v angličtině

Naše studentky v angličtině letos skutečně zabodovaly. V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce získala děvčata ve dvou kategoriích první dvě místa. V kategorii II. B se na prvním místě umístila Kornelie Šnapková  a na druhém místě Hedvika Zajíčková, obě ze třídy sekundy. V kategorii III. B první místo získala ...

Informace zde
loading