Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín, IČO: 47813091 jako správce osobních údajů (dále jen “správce”) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “obecné nařízení o ochraně osobních údajů”), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o kategoriích subjektů údajů, o zpracování osobních údajů, jejich účelech, (viz Příloha č. 1) a době jejich uchování (viz Příloha č. 2), včetně uvedení jednotlivých zákonů (viz Příloha č. 3).
 •  
 • Pokud Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín, p. o. informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Gymnáziem Josefa Kainara, Hlučín, p. o.;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Gymnáziem Josefa Kainara, Hlučín, p. o. jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Gymnáziem Josefa Kainara, Hlučín, p. o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gymnáziem Josefa Kainara, Hlučín, p. o.;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín, p. o.;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 •  
 • Svá práva vůči Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín, p. o. uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů
 •  
 • Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
 • Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
 • IČO: 09692142
 • datová schránka: q4hs4wu
 • kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
 • e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
 • tel.: 734 647 701

Informace o zpracování osobních údajů zde

loading