Vyslanec Projektu Emise v ZŠ Bohuslavice

Vyslanec Projektu Emise v ZŠ Bohuslavice

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 byli žáci 4. třídy Základní školy v Bohuslavicích seznámeni s Projektem Emise. Děti si vyslechly prezentaci o čistotě ovzduší v našem kraji, zároveň si mohly zopakovat, co všechno není vhodné spalovat v kotlích. Dále jim bylo vysvětleno, že používáním nesprávných paliv vdechujeme škodlivé látky, a dochází tak k ohrožení lidského zdraví. Své zdraví ohrožujeme také konzumací plodin, na něž dopadají kyselé deště.

Prezentace byla doplněna filmovými ukázkami, ve kterých byly prakticky znázorněny zásady správného topení. Všichni žáci byli dále informováni o kotlíkových dotacích, které mohou být čerpány na koupi nového kotle, jenž zajistí šetrnější dopad na životní prostředí. Děti na závěr kladly spoustu dotazů, což vypovídá o velkém zájmu o tuto problematiku i o jejich snaze něco změnit, což je i nejdůležitějším cílem všech členů Projektu Emise.

Jakub Výtisk, VI.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading