Aktuality

Naši mladí matematici nezahálí

I v této složité době je potěšující, že žáci mají chuť pracovat nad rámec školních povinností a změřit své dovednosti v tradičních soutěžích v netradiční online podobě. V pátek 19. března proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Klokan 2021, která není určena jen nejlepším matematikům, ale při řešení úloh klade důraz na logickou úvahu, ...

Informace zde

Aktuální informace pro uchazeče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření  (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021-7). Z uvedených přiložených dokumentů vybíráme to nejpodstatnější: Uchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné ...

Informace zde

Hlučínská chvilka poezie

21. březen byl Světovým dnem poezie. Naše gymnázium se připojilo k zajímavé akci iniciované Domem dětí a mládeže v Hlučíně – k Hlučínské chvilce poezie. Studenti a pedagogové vybrali  devadesát básní, které jsou nyní k vidění a přečtení v hlučínském veřejném prostoru. V ulici Dr. Ed. Beneše si tak můžete ...

Informace zde

Rozhodli jsme se stát aktivními občany!

Naše gymnázium navázalo spolupráci s organizací Člověk v tísni a zapojilo se do vzdělávacího programu ACTIVE CITIZENS (aktivní občané). Celý program je rozdělen do pěti etap a bude probíhat jeden kalendářní rok. Úvodní část – seznámení s programem – již absolvovaly naše dvě pedagožky, které teď nabídnou účast v programu vybraným ...

Informace zde

Další úspěchy v angličtině

Naše studentky v angličtině letos skutečně zabodovaly. V okresním kole Olympiády v anglickém jazyce získala děvčata ve dvou kategoriích první dvě místa. V kategorii II. B se na prvním místě umístila Kornelie Šnapková  a na druhém místě Hedvika Zajíčková, obě ze třídy sekundy. V kategorii III. B první místo získala ...

Informace zde

Běh kolem světa pro pitnou vodu

Ve středu dne 24. 2. 2021 se studenti maturitních ročníků našeho gymnázia zúčastnili online besedy popisující životní cestu maratonského běžce Davida Christofa. Ten se prostřednictvím charitativních běhů snaží šířit osvětu o problémech s nedostatkem pitné vody v mnoha oblastech světa. Vybrané peníze, které David svými běhy získal, byly využity třeba ...

Informace zde

Přijímací řízení

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se vyhlašuje na tyto obory denního studia: – čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium – šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium Přihlášky můžete odevzdat osobně na sekretariátě školy do 1. března 2021 v pracovní dny v době od 8.00 do ...

Informace zde

Úspěch naší studentky v překladatelské soutěži

V překladatelské soutěži v anglickém jazyce, organizované Univerzitou Palackého v Olomouci, získala třetí místo Eva Raunigová, studentka kvinty. Soutěžící překládali z angličtiny do češtiny náročné odborné texty i beletrii. Blahopřejeme k dosaženému úspěchu!   Na závěr trochu statistiky: Celkový počet účastníků ve fakultním kole v anglickém jazyce: 88 Celkový počet ...

Informace zde

Online veletrh škol

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na našem gymnáziu,    vzhledem k tomu, že ani současný stav nedovoluje, abyste nás navštívili osobně, rozhodli jsme se zapojit do projektu Moravskoslezského kraje Veletrh středních škol, ve kterém Vám naše gymnázium představíme alespoň on-line.    V rámci veletrhu Vám budou zástupci gymnázia k ...

Informace zde

Vláda prodloužila do 22. ledna i omezení provozu škol

Většina žáků a studentů bude i po 10. lednu pokračovat v distančním vzdělávání. Vláda kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Po čtvrtečním jednání to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Do škol budou moci nadále chodit jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze ...

Informace zde
loading