Aktuality

Oslavy 100. výročí založení školy

Vážení rodiče, vážení absolventi, milí žáci, tento víkend budeme slavit 100. výročí vzniku naší školy. Věříme, že přes zhoršující se situaci v souvislosti s koronavirem se nám oslavy vydaří! Upozorňujeme všechny návštěvníky, že vstup do budovy školy bude umožněn pouze v roušce. Počet osob budeme muset korigovat vzhledem k tomu, ...

Informace zde

Výsledky voleb do školské rady

Zápis o volbě do školské rady Zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti Volby proběhly 8. 9. 2020 (7:30-18:00) Počet oprávněných voličů: 290 Počet odevzdaných volebních lístků: 89 (30,7 %)  Počet platných volebních lístků: 89 Výsledky voleb Pořadí    Kandidát     Počet hlasů Ing. Petr Wanderburg 63 Bc. Monika Konetzná 29 ...

Informace zde

Zahájení školního roku

Milí žáci, školní rok 2020/2021 zahájíme 1. září v 7:55 hodin. V prostorech školy nemusíte nosit roušky, nepotřebujete ani potvrzení o bezinfekčnosti.  Přesto vás vyzývám k dodržování hygienických pravidel, se kterými vás seznámí třídní učitelé v úvodní hodině. Těšíme se na vás, věřím, že školní rok proběhne bez problémů a ...

Informace zde

Volby do školské rady – pedagogové

Vážení pedagogové, dne 8. 9. 2020 v době od 7:30 do 18:00 proběhnou v budově školy volby do školské rady. Listina kandidátů z řad pedagogů pro volby do školské rady: Ing. Alena Janošová Mgr. Martin Rostek Mgr. Romana Olšáková Mgr. Petr Klein Mgr. Jakub Vitásek MgA. Ondřej Tkačík V Hlučíně ...

Informace zde

Volby do školské rady

Vážení oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci), dne 8. 9. 2020 v době od 7:30 do 18:00 proběhnou volby do školské rady. Listina kandidátů pro volby do školské rady: Bc. Monika Konetzná Mgr. Radmila Löwová Mgr. Pavla Mrůzková, Ph.D. Ing. Petr Wanderburg V Hlučíně 21. 8. 2020 ...

Informace zde

Šest statečných stříbrných a zlatých „dofáků“

V polovině července jsme podnikli čtyřdenní dobrodružnou expedici v rámci osobnostně rozvojového a vzdělávacího programu DofE. Náš šestičlenný tým se skládal z účastníků stříbrné a zlaté úrovně. Všechny čtyři dny jsme strávili v okolí Slezské Harty – stany jsme si postavili v Leskovci nad Moravicí, odkud jsme denně vyráželi plnit ...

Informace zde

Na vodě i pod vodou

Letošní expedice bronzového a stříbrného DofE týmu byla opravdu tím, na co se jen tak nezapomíná. Tento rok studenti vyrazili za poznáním Litovelského Pomoraví a aby byl zážitek ještě silnější, využili k tomu kánoe. První den přespali ve vodáckém tábořišti Litovel, odkud se druhý den plavili do Hynkova a ten ...

Informace zde

Volby do školské rady

Volební komise Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín, p. o. svolává oprávněné osoby k volbám do školské rady. Volby se konají v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a s dokumentem Zásady zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem schváleným usnesením ...

Informace zde
loading