Chemické dopoledne na Ostravské univerzitě

Chemické dopoledne na Ostravské univerzitě

První únorový den se studenti 3. A a kvinty v rámci cvičení z chemie zúčastnili exkurze na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Návštěva katedry chemie byla přínosem pro nás všechny, protože jsme objevili zákoutí chemie, která jsme doposud neznali.

Nejprve nás vedoucí katedry seznámil se studiem na vysoké škole, s možnostmi uplatnění po absolvování bakalářského a magisterského studia, s rozdíly teoretické a pracovní chemie a s požadavky, které jsou na studenty této katedry kladeny.

Pak jsme přistoupili k praktické části naší exkurze, kde nás čekala tři zajímavá cvičení. Pomocí kyselin jsme připravili tzv. oscilační reakci, jejíž cyklický průběh je základem fungování našich organismů. Dále jsme s využitím moderních metod zjišťovali přesný obsah hořčíku v rozpustné tabletě. S těmito technologiemi, jejichž cena běžně přesahuje milion korun, obvykle nemáme možnost pracovat, proto jsme tuto, byť krátkou, zkušenost velmi ocenili. Na závěr jsme nahlédli do laboratoře forenzní chemie, jejíž metody dnes využívají kriminalisté k identifikaci pachatelů pomocí otisků prstů, krve, vlasů nebo pachu.

Matěj Lutz 3. A

    

 

 

 

 

         

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading