Co se děje v novém předmětu Společenská praktika?

Co se děje v novém předmětu Společenská praktika?

Vše! Vzhledem k tomu, že to povaha předmětu dovoluje, seznamují se studenti primy s různými tématy – od etikety, přes tablety, až po mediální výchovu, která má k oběma oblastem blíže než by se na první pohled mohlo zdát.

Stolování, představování, podávání ruky či volba vhodného oblečení není pro naše studenty oblast neznámá a již ví, že u saka se zapíná vždy pouze první knoflík snad už od vévody z Windsoru a že tykání nabízí vždy ten společensky významnější. Veškeré své teoretické znalosti si následně ověřili formou scének ve vlastní režii a napsáním krátkého online testu pomocí tabletů – a že je to bavilo. Byť nebyly výsledky valné, studenti nezoufají, protože ví, že i mimo školu je možné se v této oblasti dále vzdělávat – díky knihám Ladislava Špačka, odborným časopisům, internetu.

Ano, i média jsou v oblasti etikety velmi významná. Proč? Témata z etikety uvedená výše se totiž ne vždy vztahují pouze na osobní setkání, ale dnes i na to neosobní, které v životě mnohých z nás převládá, ať chceme, nebo ne. Orientovat se v oblastech jako je vhodné oslovení člověka přes e-mail, formulace dopisu či způsob vyjadřování se a vystupování na sociálních sítích je neméně důležité než vědět, že brambory se krájí vidličkou. Stejně tak umění komunikace se vztahuje, jak k osobnímu tak i neosobnímu styku.

A protože je praxe stejně důležitá jako teorie, budou mít studenti možnost v blízké době zúročit své znalosti ještě jednou, a to přímo při společném obědě. Ale o tom zase příště.

Mgr. Tereza Wachtarczyková (autorka článku)

PaedDr. Věra Miketová (autorka fotografií)

 

Fotogalerie je zde.

 

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading