Exkurze do nemocnice

Exkurze do nemocnice

Dne 29. 5. 2019 se studenti kvarty zúčastnili exkurze do Vítkovické nemocnice. Po srazu, který byl v 9 hodin před hlavní bránou, si nás pracovníci nemocnice pod vedením MUDr. Tomáše Málka rozdělili do dvou skupin a postupně jsme prozkoumávali různá oddělení nemocnice. Vyslechli jsme zajímavou přednášku MUDr. Vojtěcha Jarkuliše, absolventa našeho gymnázia, o výhodách a nevýhodách studia medicíny a vyzkoušeli si naše znalosti v oblasti první pomoci. První návštěva byla na chirurgii, kde jsme se oblékli do elegantních plášťů. K vidění byly operační sály, o kterých jsme se dozvěděli spoustu informací, a také dvě operace.

Poté jsme navštívili anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), na němž se vyskytují nejvážnější případy. Zde jsme se dověděli, jak funguje péče o pacienta v kómatu, a také jsme měli možnost ochutnat nemocniční tekutou stravu. Poslední zastávka byla na radiologii, která se zabývá zobrazováním lidského těla pomocí ionizujícího záření nebo magnetů. Zaměstnanci nemocnice nám ukázali a popsali rentgen, magnetickou rezonanci a CT. K dispozici byly i snímky pro porovnání z jednotlivých zařízení.

Tato exkurze byla velice poutavá i pro studenty zajímající se nejen o lékařské obory, a proto chceme poděkovat ochotným zaměstnancům, kteří nás zde provedli a ukázali nám, „jak to v nemocnici chodí.“

Antonín Málek, kvarta

cofcofrhdr

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading