Planetárium

Planetárium

Astrofyzika – název tematického celku, který jsme s třídou sekundou právě probrali, a tak jsme se ve středu 30. května vydali do ostravského planetária. To se samozřejmě nachází stranou městského ruchu (a světelného znečištění), a protože nám vyšlo počasí, měli jsme jako bonus k exkurzi i krásnou vycházku po lese.

Prvním bodem programu bylo pozorování naší nejbližší hvězdy, tj. Slunce, což nám světelné podmínky umožnily doslova na poslední chvíli. Ocitli jsme se tak v kupoli místní hvězdárny, kde jsme mohli pozorovat sluneční povrch. Jediná komplikace spočívala v tom, že sluneční cyklus, tzn. jedenáctiletý cyklus sluneční aktivity a počtu slunečních skvrn se aktuálně nachází v okolí svého minima, takže jsme se museli trošku víc snažit. Zároveň jsme si zopakovali všechno, co jsme se v hodinách fyziky o Slunci naučili.

Po ukončení pozorování jsme si prošli vystavené expozice a nakonec jsme zamířili do sálu planetária na projekci pořadu Ze Země do vesmíru spojenou s živým komentováním. Mimo jiné jsme si prohlédli hvězdnou oblohu nebo se ocitli daleko za hranicemi nejen Sluneční soustavy, ale i Galaxie.

Že jsme si exkurzi náležitě užili, se můžete sami přesvědčit v naší fotogalerii. Snad tato návštěva aspoň někoho inspirovala k tomu, aby se o astrofyziku začal více zajímat a možná navštívil planetárium i ve svém volném čase, např. při večerním pozorování hvězdné oblohy.

 

Mgr. Lenka Hořenková, vyučující fyziky

Fotogalerie je zde.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading