Podpora vzdělávání v oblasti životního prostředí

Podpora vzdělávání v oblasti životního prostředí

Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Moravskoslezského kraje zastřešuje agendu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V rámci této agendy každý rok vyhlašuje dotační program „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí”. V tomto školním roce jsme požádali o účelový neinvestiční příspěvek z tohoto programu, abychom mohli zvelebit okolí školy.

Cílem projektu bylo v prvé řadě odclonit přilehlou komunikaci na ulici Zahradní a pozemek částečně zastínit, proto jsme nechali podél plotu vysadit stromy. Dále jsme zřídili zvýšené záhony okrasných keřů a vytvořili v zahradě přírodní kouty a pásy s označením  vysazených keřů a rostlin.

Dalším záměrem je prohloubit zájem žáků o přírodu, zlepšit hygienické parametry zahrady a její estetickou hodnotu a rozvíjet u žáků estetické vnímání a vztah ke  škole. Dále chceme žákům umožnit prakticky zaměřenou výuku v péči o rostliny, plánujeme zapojit žáky kroužku Hravá věda – badatelský klub pro žáky a žáky projektu DofE do péče o zahradu, aby rostliny nejen poznávali, ale aby byli schopni se také o nově vytvořený prostor starat.

Mgr. Andrea Cahelová

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading