Projekt KA101, Erasmus+, schválen!

Projekt KA101, Erasmus+, schválen!

Studenti gymnázia pobyty v zahraničí absolvují formou poznávacích exkurzí nebo sportovních kurzů každoročně, jejich pedagogy však čekají poprvé zahraniční aktivity formou jazykových studijních pobytů. V příštím školním roce bude na gymnáziu poprvé realizován projekt Erasmus+, do vybraných evropských zemí vyjede šest pedagogů. Tento projekt bude realizován za finanční podpory Evropské unie.

Mgr. Růžena Dvořáčková

Poznámka: 

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading