První mobilita podpořená programem Erasmus+

První mobilita podpořená programem Erasmus+

„Reading the City“ je název zajímavého programu, který absolvovala Mgr. Růžena Dvořáčková v Pistoii v Toskánsku v Itálii. Poznávání měst „čtením“ budov, veřejných prostranství, historie a pozorování obyvatelstva nabídlo nové perspektivy a podněty k zamyšlení. Co je lokální a co globální, měli možnost porovnat pedagogové z Finska, Švédska, Španělska a Velké Británie. Diskuse pedagogů se také dotýkaly odlišností vzdělávacích systémů ve zmíněných zemích, tj. legislativy, ale také praktických řešení vybraných situací. Tento výjezd byl realizován v rámci programu Erasmus+ a zdaleka nebyl poslední – další vyučující cizích jazyků se již na svou cestu chystají a těší.

Mgr. Růžena Dvořáčková

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading