Pythagoriáda

Pythagoriáda

I v letošním roce se několik žáků našeho gymnázia zúčastnilo matematicko-logické soutěže Pythagoriáda. Ve všech kolech je nutné získat alespoň 10 bodů z 15, tedy vyřešit úspěšně minimálně dvě třetiny úloh, aby se účastník stál úspěšným řešitelem.
Už ve školním kole, jež se konalo 2. 11., nám mnoho úkolů dalo zabrat – k úspěšnému řešení vedl většinou nějaký logický postup, na který jsme se snažili co nejrychleji přijít vzhledem k hodinovému časovému limitu. Bylo zapotřebí nejen znát matematické postupy a převody, ale užívat i, lidově řečeno, selského rozumu. Školní kolo řešili všichni studenti tříd prima a sekunda. Ve třídě prima bylo úspěšných řešitelů hned 19 a ze sekundy 3. Všichni úspěšní řešitelé tak postupovali do okresního a zároveň krajského kola.
Okresní kolo se konalo 8. 12. Do značné míry bylo letos ovlivněno současnou covidovou situací a konalo se tak oproti jiným ročníkům ve škole. Již zmíněných 22 žáků okresní kolo řešilo příklady od 9 do 10 hodin, po celou dobu byla celá třída živě monitorována pořadatelem okresního kola. I tentokrát jsme se u některých úloh pořádně zapotili, v tomto případě bylo napětí vyšší než v kole předchozím. Po skončení časového limitu se výsledky musely zadat do předem připravených dotazníků na odpovědi. Z primy byli v okresním kole úspěšní čtyři žáci, nejlepšími řešiteli třídy se stali Omar Pudich (12 b), Kateřina Tomečková (12 b), Ondřej Bitta (11 b) a Jonáš Mrázek (10 b) a ze sekundy jsme se úspěšnými řešiteli stali všichni – Ondřej Buček (14 b), Danny Knap (14 b) i Robin Havránek (11 b). Všichni jsme si přemýšlení náramně užili.

Za řešitele sekundy Danny Knap, student gymnázia

Žáci byli vyhodnoceni v rámci Moravskoslezského kraje a Ondřej Buček a Danny Knap ze sekundy byli obzvláště úspěšní – umístili na 3. místě z 96 zúčastněných. Blahopřejeme ke krásnému umístění a všem úspěšným řešitelům děkujeme za reprezentaci školy!

Vedení školy a  učitelé matematiky

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading