Travel & Talk v Irsku

Travel & Talk v Irsku

Stejně jako v loňském roce se i letos naše gymnázium zapojilo do programu podpory účasti učitelů středních škol zřizovaných MSK na metodických či jazykových kurzech v zahraničí s názvem Travel & Talk.
Kurzy jsou různorodé, jejich zaměření závisí na poskytované nabídce a následném výběru pedagogy; může se například jednat o kurzy literatury a historie, nebo zaměřené na samotnou výuku cizího jazyka. Cílem je zkvalitnit a obohatit výuku cizích jazyků na středních školách, sdílení zkušeností s ostatními pedagogy cizích jazyků a udržet krok s dynamickým vývojem, kterými jazyky procházejí. Program Travel & Talk toto umožňuje a dává učitelům možnost strávit 14 dní intenzivní výukou v zahraničí. Zkušenosti získané přímo v cizí zemi jsou nenahraditelné a pro jazykáře zcela zásadní.
Program, kterého jsem se zúčastnila, byl náročný, ale inspirativní!
Mgr. Iva Holečková
IMG_20190826_185101IMG_20190823_094758IMG_20190826_152145 (1)

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading