Úspěchy našich studentů v krajském kole Astronomické olympiády

Úspěchy našich studentů v krajském kole Astronomické olympiády

Od 8. 1.  do 22. 3. 2024 řešili úspěšní studenti, kteří postoupili ze školního kola do krajského kola Astronomické olympiády, další úkoly. Krajské kolo se skládá ze tří částí: z online přehledového testu, z teoretické a  praktické části. V kategorii CD postoupilo do krajského kola 10 a v kategorii EF 19 studentů  naší školy.

Celkem lze v krajském kole získat maximálně 100 bodů. Do celostátního kola postupuje 20 nejlepších řešitelů krajských kol v kategoriích AB a CD, kteří získali nenulový počet bodů z praktické úlohy. V kategoriích EF a GH postupuje 25 nejlepších řešitelů, kteří prokážou alespoň snahu o řešení pozorovací úlohy. Všechny tři části krajského kola se podařilo splnit čtyřem našim studentům.

Krištof Basista z kvarty se umístil v kategorii CD na druhém místě se ztrátou jen půl bodu za vítězem, velice mu gratulujeme a přejeme hodně zdaru v celostátním finále, které se uskuteční v květnu 2024.

V kategorii EF studentky ze sekundy dosáhly chvályhodného umístění: Adéla Cahelová se umístila na 12. místě, Julie Pochopienová na 19. místě v krajském kole. Vojtěch Miketa z primy dosáhl na 62. místo. Tito studenti kategorie EF do finále nepostupují, děkujeme jim za reprezentaci školy a přejeme hodně nadšení pro další přírodovědné soutěžení a bádání.

Mgr. Jana Schneiderová

 

                                     

                                     

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading