Věda na přání

Věda na přání

Studenti cvičení z biologie a studenti chemického a biologického semináře se zúčastnili odborných přednášek projektu Věda na přání. Vysokoškolští pedagogové Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně studentům přivezli tři zajímavá témata:
“Geneticky modifikované organismy” – pro některé představují moderní šlechtitelskou metodu, pro jiné hrozbu a hru člověka na Stvořitele.
“Přizpůsobit se znamená přežít” – přednáška se zabývala tím, zda jsme schopni držet krok s rychle se měnícími podmínkami pro život a se  změnami prostředí a přizpůsobit se jim.
“Jak napodobujeme přírodu” – zjistili jsme, jak se “vrchnímu konstruktérovi” podařilo v přírodě vytvořit tak dokonalé materiály a struktury .
Klíčovým motivem těchto přednášek byla touha ukázat studentům, že věda není nuda, že může být nejen skvělým koníčkem, ale i životním posláním.

Mgr. Petr Klein

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading