Volby do školské rady – listina kandidátů

Volby do školské rady – listina kandidátů

Listina kandidátů pro volbu do školské rady
Zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti

Vít Jarolim, Dolní Benešov
JUDr. Jaroslava Miketová, Hlučín
Mgr. Pavla Mrůzková, Ph.D., Hať
Kamila Uvírová, Ludgeřovice

Volba proběhne 19. 9. 2017 (7:30–18:00) v budově školy.

V Hlučíně 4. 9. 2017

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading