Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady se konaly 19. 9. 2017. Z celkového počtu 294 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 73 (25 %).
Výsledky:
1. Mgr. Pavla Mrůzková, Ph.D. (33 hlasů)
2. JUDr. Jaroslava Miketová (32 hlasů)
3. Kamila Uvírová (23 hlasů)
4. Vít Jarolim (21 hlasů)
Do školské rady byli za zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty zvoleni Mgr. Pavla Mrůzková, Ph.D. a JUDr. Jaroslava Miketová.
Za pedagogické pracovníky byli zvoleni ing. Alena Janošová a Mgr. Markéta Haburová.
Petr Martiník

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading