Formuláře

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka (žádost)

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu (nezletilý/zletilý)

Žádost o opakování ročníku (nezletilý/zletilý)

Žádost o přerušení studia (nezletilý/zletilý)

Žádost o přestup (nezletilý/zletilý)

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (žádost)

Žádost o vystavení druhopisu vysvědčení (žádost)

Žádost o uvolnění z výuky (žádost)

Formuláře pro omlouvání zletilých studentů (omluvný list, propustka)

 

loading