Šoa očima Luďka Eliáše a Michala Arenda

Šoa očima Luďka Eliáše a Michala Arenda

První červen je slaven jako Mezinárodní den dětí. Ten letošní „dětský den“ se ale pro studenty předmaturitních ročníků stal nezapomenutelným z jiného důvodu – hlučínské Gymnázium Josefa Kainara totiž navštívila trojice hostů, jejichž úkolem bylo seznámit žáky s problematikou holocaustu čili šoa.
Jako první se slova ujala hlavní organizátorka setkání paní Jana Hlávková, která posluchačům přiblížila dějiny Židů a antisemitismu. Pak hovořil bývalý ostravský herec a také přeživší vyhlazovacího tábora Osvětim pan Luděk Eliáš, který svou krásnou češtinou povyprávěl svůj životní příběh.
A jak dokazují reakce samotných studentů („Pan Eliáš se dnes stal mým vzorem díky způsobu, jakým se popral se životem.“, „Neskutečný zážitek, pana Eliáše bych mohl poslouchat pořád, ten okamžik, když vyhrnul rukáv a já uviděl jeho číslo A2026, nikdy nezapomenu.“, „Bylo to zajímavé a určitě to hodně lidem otevřelo oči a zodpovědělo hodně otázek, co se týče tohoto nepříjemného tématu.“), bylo to vyprávění poučné i dojemné.
Třetím přednášejícím byl vzácný host, švýcarský sociolog Michal Arend, který hovořil o tom, jak holocaust ovlivnil životy jeho rodičů, kteří přežili pobyt v koncentračních táborech, a jak tato zkušenost ovlivnila jeho život – jako příslušníka tzv. druhé generace přeživších holocaustu.
Závěr čtyřhodinové přednášky patřil otázkám studentů, kteří využili svou příležitost a zeptali se pana Eliáše, jak žil po skončení druhé světové války.
A jak dokazují ohlasy žáků hlučínského gymnázia („Díky zajímavé přednášce jsme měli možnost poznat dopady holocaustu nejen na lidi, kteří jej přežili, ale také na jejich děti, což mně přišlo zajímavé.“, „I když už jsem o tom slyšela mnoho, tohle bylo jiné, silnější a těžko vstřebatelné.“, „Přednáška byla nesmírně poučná. Přinesla mi spoustu nových informací. Určitě by se to mělo přenášet dál na další generace, aby se na to nikdy nezapomnělo.“), mělo celé čtvrteční dopoledne velký smysl.

Mgr. Markéta Haburová

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading