Krajské kolo Astronomické olympiády

Krajské kolo Astronomické olympiády

Do krajského kola Astronomické olympiády postoupilo 11 studentů našeho gymnázia. Nejlepších výsledků dosáhli studenti Adéla Cahelová z primy, která se umístila na 9-10. místě a Filip Herder z 3. A, který se umístil na 10. místě. Umístění dalších úspěšných řešitelů najdete v příloze.

Blahopřejeme!

Mgr. Jana Schneiderová

Příloha

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading